Uitnodiging Landelijk actietafel GHZ

Wij nodigen je van harte uit voor een online groepsgesprek op 21 september. Je krijgt deze uitnodiging omdat we je kennen (via de beroepsverenigingen of uit ons eigen netwerk) als betrokken professional die graag meepraat en -denkt over oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten.

  • maandag 21 september van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur 

Wat is de aanleiding voor dit groepsgesprek?

VWS heeft begin dit jaar opdracht gegeven aan een extern bureau om een arbeidsmarktverkenning in de gehandicaptensector uit te voeren. Aanleiding daarvoor waren signalen die de arbeidsmarkttafel gehandicaptensector, met vertegenwoordigers vanuit de beroepsorganisaties, de VGN en VWS, ontving over arbeidsmarktknelpunten. Deze signalen wilden we nader toetsen.

Wat is nu de stand van zaken?

Tussen februari en september is de arbeidsmarktverkenning uitgevoerd en hebben we meer inzicht gekregen in de aard en omvang van de arbeidsmarktproblematiek specifiek voor de gehandicaptenzorg. Het blijkt bijvoorbeeld lastig om te voorzien in de vraag naar begeleiders van cliënten met gedragsproblematiek en/of een zware (ADL-)zorgvraag, gedragsdeskundigen en artsen. We praten graag met jou door over de volgende onderwerpen:

  • Instroom en uitstroom in relatie tot zzp’ers/flexkrachten        
  • Kennis en vaardigheden                                                                   
  • Mogelijkheden tot taakherschikking                                          

Wat wordt er van jou gevraagd?

De uitkomsten van het onderzoekwillen wij graag in drie parallelle groepsgesprekken met maximaal 10 personen per groep aan jullie voorleggen. Daarbij willen we vooral samen kijken naar mogelijke (aanvullende) oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en eventuele goede ervaringen uit jouw eigen praktijk.

Wil je meepraten? Meld je dan voor 15 september a.s. aan via onderstaande aanmeldformulier.

Hopelijk tot ziens op de 21e!

Vriendelijke groet, namens de Arbeidsmarkttafel gehandicaptensector,

  • Marjanne Berkhout en Ingrid Blok, VWS/programma Volwaardig leven
  • Maartje van Meijel, VWS/programma Werken in de zorg
  • Maarten Hüttner, VGN