Uitnodiging voor deelname aan netwerk Dagbesteding & Werk

netwerk

Vanuit de Visie 2030 willen we dat mensen met een beperking op een passende werkplek zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Dit kan een dagbestedingsplaats zijn, een leerplek, maar ook een betaalde baan. Een mooie doelstelling. Maar hoe gaan we dit met elkaar realiseren?

Uit de reacties op de twee bijeenkomsten van het LAB 2030 en de contacten met leden, merken we dat er een grote behoefte is om hierover met elkaar door te praten, kennis te delen en nieuwe ideeën te verkennen. Maar ook de uitdagingen te bespreken waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Heb je hierin interesse, meld je dan nu aan voor het nieuwe netwerk ‘Dagbesteding & Werk’.

Dit netwerk komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Vanwege de mogelijk lange reisafstanden, zullen we de eerste keer digitaal bijeenkomen. Als er in de toekomst interesse voor is, kan er een volgende keer ook voor een hybride vorm worden gekozen. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur.

In de bijeenkomst van 5 april willen we o.a. de invulling van het netwerk afstemmen op jouw wensen en behoeften. Hoe kunnen vragen en documenten het beste met elkaar worden gedeeld etc. Wij zullen de informatie uit dit netwerk ook meenemen voor onze lobby richting politiek en stakeholders.

Voor wie?

Dit netwerk is bedoeld voor managers, beleidsmedewerkers, projectleiders, aanjagers e.d. die betrokken zijn bij de dagbesteding, talentontwikkeling, (onbetaald/beschut)werk in de breedste zin van het woord en kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van de dagbesteding in de gehandicaptenzorg.    

Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden (via Zoom) op dinsdag 5 april 2022 van 13.00 – 14.30 uur.

Hoe meld ik mij aan?

Via onderstaand aanmeldformulier kun je je aanmelden voor dit netwerk. Een aantal dagen voorafgaand aan de bijeenkomst van 5 april, ontvang je de agenda en de ZOOM link voor deelname. Ook als je op de eerste bijeenkomst van 5 april niet kunt deelnemen, ontvangen we graag jouw aanmelding, zodat we je voor een volgende bijeenkomst kunnen uitnodigen. Na de eerste bijeenkomst van 5 april worden de overige data voor 2022 gepland.

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.