De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking. De VGN wil deze mensen helpen het leven te leiden dat ze willen. Dat is waar we met 50 collega’s voor staan. Het bureau van de VGN, in Utrecht, is een dynamische en professionele werkomgeving.

De VGN behartigt proactief de collectieve belangen van haar leden op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, arbeidszaken, kwaliteit en inhoud van de zorgverlening.  Zo houden we ons o.a. bezig met het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de client. Zodanig dat voorschrijvers, apothekers en toedieners op het moment van voorschrijven, verstrekken en toedienen binnen de keten continuïteit van zorg kunnen leveren én een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg.    Wil je daarvoor jouw persoonlijke kwaliteiten en daadkracht om dit project vlot te trekken inzetten? Fantastisch als jij daaraan kunt bijdragen! We nodigen je van harte uit om te reageren op onze vacature voor: 

  • Projectleider voor 12 uur per week 

 Als projectleider geef je uitvoering aan het sectorplan zowel gericht op de Zorg als de ICT (digitale uitwisseling medicatie gegevens). Je wordt hierbij gevoed door een begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep bestaat uit 6 (beleids)adviseurs van verschillende brancheverenigingen in de keten. Zij vormt de verbinding met leden van de VGN, het veld en andere projecten die raken aan medicatieoverdracht. Het project valt onder het landelijke programma Medicatieoverdracht, dat voor alle sectoren sturing en ondersteuning geeft aan het thema. Jij bent het eerste aanspreekpunt binnen het programma.  

Wat ga je doen?

  • Voorbereiden van het project; als trekker zet je samen met de begeleidingsgroep de projectstructuur neer binnen en tussen zorgaanbieders, realiseer je draagvlak en commitment en betrek je softwareleveranciers om mee te denken.
  • Leidinggeven aan het project; als eerste aanspreekpunt bewaak je de voortgang, signaleer je knelpunten signaleren, stuur je bij en bewaak je het budget.  
  • Uitvoering van het project; als coördinator draag je zorg voor de implementatie van ICT bij leden, je levert een bijdrage aan het landelijke programma, de landelijke beleidsafspraken, leveranciersmanagement, informatiemateriaal voor cliënten en een scholingsplan voor zorgaanbieders.
  • Adviseren en ondersteunen van de begeleidingsgroep; je vertaalt projectresultaten protocollen en richtlijnen, schrijft evaluatierapportages, doet verbetervoorstellen en voert de projectadministratie. 

 
Wat neem je mee?

Je bent van nature een “bruggenbouwer”; je betrekt, motiveert en verbindt betrokkenen zoals huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, maar ook zorgaanbieders en de landelijk belanghebbenden. Dit gaat samen met jouw daadkracht, volharding en geduld in jouw rol als kartrekker. 
 
Je kunt zelfstandig werken (binnen projectkaders en -afspraken) en neemt gemakkelijk het initiatief om verbetervoorstellen en adviezen te geven. Dit gaat jou goed af, want door jouw oplettendheid en scherp oog heb je zicht op ontwikkelingen en knelpunten (op landelijk niveau, niveau van de branche en de zorgaanbieder), zodat je deze tijdig kunt oppakken.  
 
Daarnaast bouw en onderhoud je een netwerk van leden waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Bovendien werk je graag aan jouw eigen professionele ontwikkeling. 

Je beschikt over:  

  • minimaal hbo denk- en werkniveau;  
  • kennis van projectmanagement en ervaring met het leiden van projecten;  
  • kennis van de gehandicaptenzorg en het medicatieproces incl. ICT;
  • kennis van en ervaring met veranderprocessen. 

 
Wat bieden we jou?

De VGN past de CAO gehandicaptenzorg toe. Inschaling conform FWG schaal 60 met een maximum van € 4.652,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week, afhankelijk van jouw ervaring.  De subsidietoekenning loopt tot en met 31 december 2020. Dit betreft de voorbereidende fase van het sectorplan. Op basis van een nieuwe subsidie start vanaf januari 2021 de daadwerkelijke implementatie. De initiële opdracht / aanstelling (afhankelijk van de constructie kan dit in loondienst, als zelfstandige of bijv. op detacheringsbasis zijn) is tot het einde van dit jaar. Bij voorkeur maken we met dezelfde projectleider afspraken over het vervolg.

Reageer nu!  

Ben jij enthousiast om bij te dragen aan een verenigingsbureau waar collega’s gemotiveerd, fit en goed toegerust zijn zodat zij zich kunnen inzetten voor de ondersteuning van mensen met een beperking?  Is deze functie voor jou een uitdaging? Dan ontvangen we graag je reactie.  
 
Je kunt jouw motivatie samen met je cv mailen naar personeel@vgn.nl voor 2 juli a.s. onder vermelding van “projectleider”. De eerste (online) kennismakingsgesprekken staan gepland op donderdag 9 juli.   
 
Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Han Huizinga (senior beleidsadviseur): 06–13197186. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.