Webinar over de zorgbonus

VWS publiceerde op 17 september de regeling voor de zorgbonus waarmee het kabinet nogmaals zijn waardering uitspreekt voor de mensen in de zorg die tijdens de uitbraak van Covid-19 een uitzonderlijke prestatie leverden. Veel medewerkers in onze sector hebben de afgelopen tijd immers te maken met de effecten van het coronavirus. De regeling zoals het ministerie die heeft gepubliceerd biedt de ruimte om de bonus ruimhartig toe te kennen.

We kunnen het ons voorstellen dat u vragen heeft over de zorgbonus. Vragen over de regeling zelf kunt u stellen aan het landelijk loket van VWS bonusregeling@minvws.nl. Toch zijn er ook vragen die we bij de uitvoering zelf, als sector en organisaties, moeten beantwoorden. Daarom organiseren we op woensdag 30 september van 15.00 tot 16.00 uur een webinar voor bestuurders of andere direct betrokkenen bij de besluitvorming over de zorgbonus. Hierin proberen wij uw vragen, bijvoorbeeld over de uitganspunten van de regeling, over functies die wel of niet in aanmerking (kunnen) komen en over de verantwoording van de aanvraag, te beantwoorden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Daarin kunt u ook uw vragen stellen die u tijdens het webinar beantwoord wilt hebben. Dit kan tot uiterlijk maandagmiddag 28 september 16.00 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.