Werksessies uitwerking thema's anders organiseren

De gehandicaptensector kent uitdagingen op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. De VGN wil deze uitdagingen graag het hoofd bieden met een bestuurlijke meerjarenagenda met ZN. Een van de dingen waar de sector mee aan de slag wil is een beweging in gang zetten om door anders te organiseren de druk op de Wlz te verminderen met behoud van kwaliteit. Ter voorbereiding hiervan organiseren we in september 5 digitale themabijeenkomsten waarin vanuit de inhoud wordt gekeken wat we hier als sector zelf op kunnen doen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door AEF.

Werksessies

In de digitale werksessies wordt per thema vanuit de inhoud besproken welke waardevolle elementen kunnen bijdragen aan het anders organiseren van zorg, waarbij ook gekeken wordt naar de waarde hiervan voor verschillende doelgroepen. 

Voor wie? Medewerkers die goed zicht hebben op wat in de praktijk werkt op het betreffende thema om de druk op de Wlz vanuit de organisaties/sector aan te pakken en wat hierin nodig is/waar het knelt.

Welke themasessies zijn er en wanneer vinden deze plaats?  

 Thema

Vindt plaats op

  • Inzet op technologische ontwikkelingen (technologie gericht op eigen regie + arbeidsbesparende innovaties)

 

9 september van 13.15 – 14.45 uur

  • Op- en afschalen: andere vormen van sneller naar een passend zorgniveau (zoals ambulantiseren, VPT, etc.)

Let op: op dit thema worden 2 sessies georganiseerd. Idealiter sluiten de aanwezigen bij beide sessies aan.

20 september van 14.30 – 16 uur &

23 september van 14.30-16 uur

  • Innovatieve manieren om het eigen netwerk in te zetten/ te creëren

 

16 september van 14.00 – 15.30 uur

  • Vernieuwende vormen/organisatie van dagbesteding

 

 

14 september van 9.00 – 10.30 uur

 

Bent u in de praktijk betrokken bij een of meer van deze thema’s en wilt u een bijdrage leveren aan het identificeren van de waardevolle elementen waar de sector mee aan de slag kan en de randvoorwaarden die dat mogelijk maken? Meld u dan aan via onderstaand formulier.