Wettelijk minimumloon

Geld

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2023.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2023:

  • € 1.995,00 per maand
  • € 460,40 per week
  • € 92,08 per dag

Het Besluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 juli 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2023, 12023).

Meer informatie over het minimumloon

Bekijk alle bruto bedragen voor het minimumloon of lees meer over het minimumloon op de website van de Rijksoverheid.