Zorgaanbieders aan de slag met medisch generalistische zorg voor cliënten!

In deze bijeenkomst bespreken we de landelijke ontwikkelingen rondom dit thema. Vervolgens gaan we aan de slag in twee workshoprondes. Bekijk hier het programma en de beschrijving van de workshops. Onderaan deze pagina kun je aangeven welke workshop(s) jouw voorkeur hebben. Met het indelen van de workshops proberen we zoveel mogelijk met je voorkeur rekening te houden. 

Programma

09.00 Inloop
09.30

Start programma:

 • Welkom door dagvoorzitter Han van Esch (Philadelphia)
 • Landelijke ontwikkelingen rond toegang tot medisch generalistische zorg – Bianca Roos (VGN)
 • Zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen – Marloes Heutmekers (Daelzicht en Radboud UMC)
 • Digitale ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg - Han Huizinga (VGN)
10.30 Wisselpauze
10.35 Workshopronde 1
11.25 Wisselpauze
11.40 Workshopronde 2
12.30 Einde programma met aansluitend lunch

 

Workshops

 1. Gegevensuitwisseling bij generalistische zorg - Jacqueline Neijenhuis, Chris van der Spek (beide VZVZ) en Stefan Clement (VGN)

  In deze workshop word je aan de hand van ervaringen met het uitwisselen van waarneemgegevens bijgepraat over de kennis die nodig is voor digitale gegevensuitwisseling via het LSP. Betere zorg kan worden gerealiseerd met digitale informatie én multidisciplinaire samenwerking van alle betrokkenen in een instelling. Nadat je hebt deelgenomen aan deze workshop heb je handvatten om het zorgproces in kaart te brengen, heb je de handvatten om de informatiebehoefte in kaart te brengen, beschik je over de contactgegevens van de regio-adviseur van VZVZ en weet je welke vijf eerste stappen je in je eigen organisatie kunt zetten om digitale gegevensuitwisseling via het LSP te organiseren. De workshop is bedoeld voor zorgprofessionals en IT-professionals, omdat de inbreng van beide noodzakelijk is voor een goed werkende gegevensuitwisseling.
   
 2. Hoe kunnen begeleiders leren kijken met een medische bril? - Daphne Konz, AVG en docent, Erasmus MC

  ‘Piet zit niet lekker in zijn vel’. Zijn begeleider vertrouwt het niet. Maar hoe bespreekt de begeleider dit op een goede manier met een arts? Lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking zijn voor begeleiders soms lastig te signaleren en omschrijven. ‘Kijken met een medische bril’ helpt begeleiders om goed te signaleren en de klachten te bespreken met een arts. In deze workshop bespreken we casuïstiek en komen we tot aanbevelingen om het medisch bewustzijn op de werkvloer te vergroten.
   
 3. Medisch generalistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, wat doet de VS (verpleegkundig specialist) - Hilde Liefting, Verpleegkundig specialist en Sandra de Wit, Verpleegkundig specialist, V&VN-VS / V&VN-vgz

  Een kijkje in de keuken, wat kan of wat doet een VS? Wat is er in jouw organisatie nodig om gebruik te maken van een VS? Samen op ontdekkingsreis om te komen tot vragen en antwoorden.
   
 4. Inzet medische dienst in de samenwerking met huisartsen - Wilma Tuenter, manager zorgontwikkeling & manager expertisecentrum Tragel & Carante groep

  Bij Tragel wordt flink geïnvesteerd in de samenwerking met huisartsen, zo worden bijvoorbeeld verpleegkundigen ingezet om de huisartsen te ondersteunen in de chronische zorg. Wilma Tuenter vertelt in deze workshop over haar positieve ervaringen met verschillende huisartsen en wat Tragel hier in doet. Ze gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheden om de samenwerking met huisartsen te verbeteren.
   
 5. Integrale zorg regio Heerenveen: de juiste dokter bij de juiste cliënt - Mieke Draijer, geneesheer-directeur Alliade/Talant 

  In Heerenveen hebben de huisartsen, ziekenhuisspecialisten en langdurige zorg specialisten ervoor gekozen om zoveel mogelijk samen medische zorg aan te bieden. Om de vragen te kunnen toewijzen is er een zorgloket ingericht, daar kunnen huisartsen en GGZ terecht met vragen over ouderzorg of VG-zorg. Na de workshop heb je voldoende ideeën over hoe je dit in je eigen regio zou kunnen aanpakken.
   
 6. De verpleegkundig specialist als behandelverantwoordelijke - Sandra Goren, AVG en Gerdien Verhoef, Verpleegkundig specialist 's Heerenloo

  Binnen 's Heerenloo is een pilot geweest waarbij de behandelverantwoordelijkheid voor (laag complexe) chronische AVG zorg is overgedragen van de AVG naar de verpleegkundig specialist. Hierdoor wordt de AVG ontlast en wordt een bijdrage geleverd aan de continuïteit en kwaliteit van zorg. Sandra Goren en Gerdien Verhoef vertellen u graag meer over hun ervaringen met deze taakherschikking. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het te laten werken? Hoe is een vervolg gegeven aan de pilot? 
   
 7. Investeren in de relatie met huisartsen. Positieve ervaringen van een zorgaanbiederIngrid van Zoest, AVG, Leidinggevende medische dienst, ASVZ

  Bij ASVZ wordt door de AVGs veel tijd gestoken in de relatie met de huisartsen en de huisartsenposten uit de wijk voor zowel de cliënten op de instellingsterreinen als in de diverse andere woonvormen. Dit werkt voor beide kanten heel goed. Ingrid van Zoest neemt je mee in het proces dat ASVZ hierin heeft gelopen en geeft je graag tips over de aanpak.
   
 8. Zet de AVG in zijn kracht! Marijke Tonino, AVG, ’s Heeren Loo

  Een AVG kan veel meer als een zorgorganisatie effectiever ondersteunt. We zien goede en minder goede voorbeelden. Het is niet altijd duidelijk wat een aanpak succesvol maakt: een passende stijl van leidinggeven, ondersteunende diensten of professionele vrijheid? Deze workshop neemt u mee in het gesprek tussen een locatie waar het goed gaat en een locatie waar het beter kan. We nodigen u uit om te reageren: Wat zou u helpen om de AVG meer zijn kracht te zetten?

Geef hieronder aan welke workshop(s) jouw voorkeur hebben. Je kunt tot 30 januari 2020 je voorkeur voor de workshop(s) aangeven. Met het indelen van de workshops proberen we zoveel mogelijk met je voorkeur rekening te houden.