twitter
 
 
 

De VGN vindt dat alle mensen met een beperking zoveel mogelijk moeten kunnen participeren in de maatschappij. Het verkrijgen van een betaalde baan is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarom moet het voor de werkgevers gemakkelijker en aantrekkelijker worden om mensen met beperkingen in dienst te nemen. Tegelijkertijd moeten mensen met een beperking ook die ondersteuning krijgen die nodig is om een baan te vinden én te behouden.

Cliënt en begeleider. Cliënt zet electronica in elkaar.

Laatst toegevoegd

De wethouders uit 209 gemeenten slaan alarm. Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar...
31 maart 2017
Jetta Klijnsma was tijdens haar werkbezoek samen met VGN-voorzitter Femke Halsema duidelijk onder de indruk van de leer/werkplekken die Cordaan...
24 maart 2017
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft het eerste exemplaar van de brochure 'Verschil smaakt naar meer' in ontvangst genomen....
15 maart 2017
Wethouders, Kamerleden en werkgeversorganisaties ondersteunen de decentrale uitgifte van het Participatie Certificaat via gemeenten voor extra...
6 maart 2017
Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Programmaraad drie nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd.  De laatste wijzigingen in de...
1 maart 2017
In de CAO Banken 2017- 2019 tussen de Werkgeversvereniging Banken, CNV en DE UNIE is concrete invulling gegeven aan het beleid van banken om een...
22 februari 2017