twitter
 
 
 

De VGN vindt dat alle mensen met een beperking zoveel mogelijk moeten kunnen participeren in de maatschappij. Het verkrijgen van een betaalde baan is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarom moet het voor de werkgevers gemakkelijker en aantrekkelijker worden om mensen met beperkingen in dienst te nemen. Tegelijkertijd moeten mensen met een beperking ook die ondersteuning krijgen die nodig is om een baan te vinden én te behouden.

Cliënt en begeleider. Cliënt zet electronica in elkaar.

Laatst toegevoegd

Tweederde van de organisties voelt zicht (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Dit blijkt uit het...
25 oktober 2017
In maart 2017 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een branche-erkenning afgegeven voor de opleiding WoonHulp! Zij zien het...
13 oktober 2017
Onder de titel ‘Ik heb mijn sport gevonden. En jij?’ is op 15 september de sportcommunity UNIEK SPORTEN gestart. Dit platform met site, app en...
15 september 2017
De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling om 6.500 mensen met beperkingen in dienst te nemen niet gehaald. Eind 2016 waren er maar 3.600...
11 september 2017
Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e jaar ondersteuning nodig. Om verschillende redenen komt deze...
24 augustus 2017
De werkgevers en de overheid hebben afgesproken om 125.000 banen te creëren voor mensen met beperkingen. In 2026 moet dit aantal extra banen zijn...
5 juli 2017