twitter
 
 
 

Informatie met betrekking tot vastgoed in de gehandicaptenzorg.

Twee cliënten zijn de ramen aan het wassen.

Laatst toegevoegd

Op 30 juni informeerden we u over de tarieven van de NHC’s per 2018. Er is een hele discussie over het rentetarief aan vooraf gegaan. De NZa...
20 juli 2017
De NZa heeft de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de tarieven voor de NHC’s (wisselend per ZZP) gemiddeld zo’n 2 à 3%...
30 juni 2017
Van brandveiligheid kan alleen sprake zijn als brandmeldinstallaties goed werken. Het vergt bovendien regelmatige inspectie en een...
21 juni 2017
De VGN heeft samen met Actiz en GGZ-Nederland op 13 juni de NZa gevraagd om een overleg over de rentevergoeding in de NHC. Dat overleg zal nu op...
19 juni 2017
De NZa is voornemens de rente in de NHC vast te stellen op 4.65%. De VGN houdt vast aan 5%. Daarnaast is de VGN in gesprek met VWS over vaste of...
14 juni 2017
We attenderen weer op het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Evenals vorig jaar informeren we u ook nu over de laatste stand van het Hitteplan,...
27 mei 2017

Themabeheerder(s)