twitter
 
 
 

Informatie met betrekking tot vastgoed in de gehandicaptenzorg.

Twee cliënten zijn de ramen aan het wassen.

Laatst toegevoegd

Als het gaat om het voorkomen van en het handelen bij brand valt er veel te leren van praktijkervaringen. De Zorg Brandveilig ondersteunt daarom...
11 september 2017
Het wordt moeilijker voor instellingen om de financiering van investeringen in nieuwbouw, verbouw of renovaties rond te krijgen. Sinds enkele...
24 augustus 2017
De wijzigingen in de bekostigingssystematiek per 2015 bij jeugdzorginstellingen (van subsidie naar contractbasis) hebben geleid tot...
16 augustus 2017
Op 30 juni informeerden we u over de tarieven van de NHC’s per 2018. Er is een hele discussie over het rentetarief aan vooraf gegaan. De NZa...
20 juli 2017
De NZa heeft de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de tarieven voor de NHC’s (wisselend per ZZP) gemiddeld zo’n 2 à 3%...
30 juni 2017
Van brandveiligheid kan alleen sprake zijn als brandmeldinstallaties goed werken. Het vergt bovendien regelmatige inspectie en een...
21 juni 2017

Themabeheerder(s)