twitter
 
 
 

Informatie met betrekking tot vastgoed in de gehandicaptenzorg.

Twee cliënten zijn de ramen aan het wassen.

Laatst toegevoegd

De Eerste Kamer heeft op 31 januari 2017 het wetsvoorstel Wijziging maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen. Als gevolg hiervan treden...
16 maart 2017
Per 2019 zullen alle tarieven in de Wlz herijkt zijn. De VGN wil (los van de vraag of de NHC opgaat in een integraal tarief) dat de NHC ook...
15 maart 2017
De VGN heeft samen met Actiz, GGZ-Nederland en de RIBW-alliantie overleg gevraagd met VWS (de Directeuren-Generaal C. van de Burg en B. van den...
14 maart 2017
Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Brancheorganisaties...
14 maart 2017
In enkele arresten heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag wanneer op het moment van de verkrijging sprake is van een woning of...
13 maart 2017
De VGN heeft de factsheet met financiële kengetallen over vastgoed geactualiseerd (peildatum ultimo 2015). Tien tot twintig procent van de...
23 februari 2017

Themabeheerder(s)