twitter
 
 
 

De VGN ondersteunt organisaties in de gehandicaptenzorg in hun strategische aanpak van de arbeidsmarkt. Dit is nodig om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een tekort aan personeel aan de ene kant en vergrijzing aan de andere kant.

Tekst: 'Weet dat je over unieke talenten beschikt' op rood krijtbord.

Laatst toegevoegd

De Raad van Toezicht heeft Marie-Louise van der Kruis (55) benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van SOVAK. Zij volgt de interim...
26 april 2017
De VGN organiseert op maandag 8 mei het tweede Webinar in de serie strategisch Arbeidsmarktbeleid. In dit Webinar staat het thema Flexibiliteit...
25 april 2017
Na jaren van forse krimp neemt nu in de hele sector Zorg en Welzijn de werkgelegenheid toe. Voor de gehandicaptenzorg gaat het over 10.000 extra...
6 april 2017
Door de Regionale Sectorplannen Zorg hebben 68.000 medewerkers in de zorg scholing gevolgd. Dit blijkt uit cijfers die RegioPlus op woensdag 22...
29 maart 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens stelt in haar beleidsregel “Zieke werknemers” strikte eisen aan de registratie van het verzuim. In dit weblog...
21 februari 2017
Het eerste Webinar van de VGN en PFZW is met een gemiddelde van een 7,8 door de deelnemers als goed beoordeeld. In dit Webinar staat het...
8 februari 2017