twitter
 
 
 

De VGN ondersteunt organisaties in de gehandicaptenzorg in hun strategische aanpak van de arbeidsmarkt. Dit is nodig om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een tekort aan personeel aan de ene kant en vergrijzing aan de andere kant.

Tekst: 'Weet dat je over unieke talenten beschikt' op rood krijtbord.

Laatst toegevoegd

Daar waar in een aantal andere zorgbranches nog sprake is van krimp is er in de Gehandicaptenzorg een stijging te zien van het aantal medewerkers....
17 juli 2017
Op 3 juli is het derde en laatste Webinar van de masterclass Strategisch arbeidsmarkt uitgezonden. Deze keer stond het vraagstuk centraal hoe je...
4 juli 2017
Zorgorganisaties die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn kunnen een No-riskpolis aanvragen bij het UWV. Het gaat om...
28 juni 2017
’s Heeren Loo start voor het eerst een landelijke wervingscampagne. De organisatie die landelijk ondersteuning biedt aan mensen met een...
20 juni 2017
CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag...
16 juni 2017
De Raad van Toezicht heeft Marie-Louise van der Kruis (55) benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van SOVAK. Zij volgt de interim...
26 april 2017