twitter
 
 
 

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel.

Jongen met een beperking lachend in een rolstoel. Een vrouw lacht en zit knielend naast hem.

Laatst toegevoegd

Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Het kader...
22 mei 2017
De VGN organiseert op verzoek van leden een landelijke bijeenkomst waarbij twee onderwerpen centraal staan: informatie-uitwisseling met...
17 mei 2017
Rol, positie en werkwijzen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn aan verandering onderhevig. Dat de IGZ uitgaat van ‘gezond...
2 mei 2017
KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijke Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in)...
7 april 2017
De zorg voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen is steeds meer maatwerk. Goede zorg is niet alleen veilig, maar ook gericht op de wensen en...
29 maart 2017
De VGN organiseert in april en mei regionale bijeenkomsten over ‘Teamreflectie’. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 29 maart in...
27 maart 2017