twitter
 
 
 

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel.

Jongen met een beperking lachend in een rolstoel. Een vrouw lacht en zit knielend naast hem.

Laatst toegevoegd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor kleine...
17 augustus 2017
De meeste cliënten kunnen leven zoals zij dat willen. De zorgorganisaties helpen daar goed bij. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft...
19 juli 2017
Staatssecretaris van Rijn heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en gaat...
7 juli 2017
Voor het meten van de cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader) maken instellingen gebruik van een waaier van...
7 juli 2017
3 juli is www.samensterkvoorkwaliteit.nl gestart. Centraal op dit platform staat de dialoog tussen mensen met een beperking, hun familie en hun...
6 juli 2017
Na de publicatie van het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022’ is nu ook een samenvatting van dit kerndocument verschenen (zie bijlage).
5 juli 2017