Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitKwaliteitskader Gehandicaptenzorg t/m 2016

Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0

Eigen regie en kwaliteit van bestaan. Dat is de basis van het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In dit visiedocument staat beschreven hoe het Kwaliteitskader - dat de kwaliteit van zorg vaststelt - er uit ziet.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1
Omslag Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0

Eind 2010 besloot de VGN een nieuwe impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning door een nieuwe werkwijze van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te ontwikkelen. Dat gebeurt in de vernieuwde werkwijze langs drie wegen, de zogenaamde pijlers:

  • Pijler 1: geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveau
  • Pijler 2: geeft kwaliteitsgegevens op cliëntniveau (pijler 2A) en genereert ervaringsgegevens van cliënten (pijler 2B)
  • Pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen cliënt en professional.


Op 1 januari 2012 begonnen aanbieders van gehandicaptenzorg de kwaliteit van zorg te meten via de vernieuwde werkwijze. Zij begonnen met de meting van de pijlers 1 en 2A. Voor het meten van pijler 2B is in januari van dit jaar een waaier gekomen. Pijler 3 wordt op dit moment vormgegeven.

In dit Visiedocument 2.0, dat het 'oude' Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg uit 2007 vervangt, wordt de nieuwe werkwijze toegelicht. Ook leggen de betrokken partijen een aantal overwegingen, uitgangspunten en afspraken vast voor de periode dat het Kwaliteitskader wordt doorontwikkeld. Daarmee willen de partijen uitdrukking geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en borgen dat ze met elkaar ervoor zorgen dat het een breed geaccepteerd instrument en werkwijze voor de gehandicaptensector blijft.

Deze nieuwe werkwijze is samen met de betrokken partijen vormgegeven, te weten cliëntenorganisaties (Platform VG, CG-Raad, LSR), beroepsorganisaties (NVAVG, V&VN, NIP, NVO), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgaanbieders (VGN).

Leden van de VGN ontvangen in ieder geval twee papieren exemplaren per post. Mocht u meer papieren exemplaren wensen, dan kunt u deze via het bijgevoegde formulier bestellen. Indien u meer dan 10 exemplaren bestelt, zijn wij genoodzaakt kosten (€3,- per document, exclusief verzendkosten) in rekening te brengen.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Bestelformulier (algemeen)

* Verplicht veld