Blogs

Actueel
 1. Na de lockdown lieten medewerkers in de gehandicaptenzorg zien over hoeveel creativiteit, flexibiliteit en energie zij beschikken. En nu we weer voorzichtig terug gaan naar een normale situatie? ‘We moeten hier opnieuw een beroep op doen’, schrijft Annamiek van Dalen, bestuurder van De Twentse Zorgcentra.

  DTZC
 2. Tijdens de coronacrisis ontwikkelden zorgmedewerkers veelbelovende nieuwe werkwijzen . Nu kunnen zij die gaan combineren met de reeds ontwikkelde methoden. Sabina Kef hoopt dat zij zich daarbij nog meer gaan realiseren, dat iemands sociale omgeving meer is dan een driehoek. En dat een persoon meer is dan zijn of haar beperking. ‘Een open blik is nodig, meer dan ooit.’

 3. De LFB, 25 jaar jong!

  Blog

  Om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking de ondersteuning krijgen waaraan zij behoefte hebben, werkt de VGN samen met allerlei andere organisaties. Een bijzonder kleurrijke bloem in dit boeket is de LFB, de organisatie voor en door mensen met een beperking. Zij slagen erin anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een beperking op een andere manier naar hen te laten kijken.

  Frank Bluiminck
 4. Toen CCE-coördinator Carla Wikkerman na de lockdown belde om te horen hoe het met cliënt Martin ging, kreeg ze te horen: ‘Het gaat zo veel beter met hem. De rust die deze tijd brengt doet hem echt goed.’ Hoe behouden we die gezonde balans?

 5. De ontroerende stalker

  Blog

  De coronacrisis leidt ook tot nieuwe contacten. VGN-woordvoerder Johan van Ruijven vertelt hoe de doortastende Elly, die snakte naar bezoek, uiteindelijk zijn hart stal. 'Of het raadzaam of verstandig was om persoonlijke vraagbaak te spelen, weet ik niet. Maar wat is het heerlijk om haar blijdschap te voelen.'

  Johan van Ruijven
 6. In alle domeinen van de samenleving wordt nagedacht over een veilige en verantwoorde invulling van de nieuwe ‘anderhalvemeter-samenleving’. Bij die wederopbouw moet toegankelijkheid voor iedereen voorop staan. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen dan mee-profiteren van de versoepelingen. Wij pleiten voor een ‘exit-strategie voor iedereen’. Een exit-strategie waarin doordacht en uitgewerkt wordt, hoe het samen leven, leren en werken er met en na COVID-19 uit zou moeten zien. Dat kan alleen maar samen met mensen met een beperking of chronische ziekte, met ouderen, met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

  Frank Bluiminck
 7. Gezellig, corona!

  Blog

  'Ik zeg dit heel voorzichtig, maar sommige kinderen met een beperking floreren juist bij de situatie waarin we ons op het moment bevinden', schrijft Johanna Haanstra van ZonMw. Ze roept wetenschappers op gebruik te maken van subsidie voor onderzoek naar gezondheidsaspecten èn sociaal-maatschappelijke effecten van corona.

  ZonMW