Blogs

Actueel
 1. Deze week is het weer zover: Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. De dag waarop de Algemene Rekenkamer zich uitspreekt over het financieel beheer bij de Rijksoverheid. Er zal ongetwijfeld weer veel mis zijn met de rechtmatigheid en de doelmatigheid. Wie weet belandt de Juryprijs van de Algemene Rekenkamer voor de grootste zondaar ook dit jaar wel weer bij het ministerie van VWS. Welk departement ook ‘de gelukkige’ moge zijn, de minister die het betreft zal publiekelijk aan de schandpaal worden genageld in de Kamer, op TV en in de ochtendkranten.

  Theo van Uum
 2. Samenwerken met co-onderzoekers betekent vaak afwijken van bestaande routines en vormen. Een overleg kan zomaar anders lopen dan verwacht. Dat kan leuk zijn maar soms ook ongemakkelijk. Een universitair hoofddocent en een ervaringsdeskundige willen de rust verstoren!

 3. Soms brengen situaties een risico met zich mee. Hoe ga je daarmee om in de begeleiding van mensen een beperking? Paula van Driesten, uit de begeleidingscommissie van ZonMw, pleit ervoor te luisteren naar belangrijke naasten. Daarvoor zijn nu methoden ontwikkeld, zoals ‘Als je het ons vraagt’. ‘Zullen we de grenzen eens opschuiven?’

  Paula
 4. Rechtstreeks vanuit de zorgpraktijk blogt verpleegkundige Cato Habets over één van de grootste ergernissen onder zorgprofessionals: nieuwe ‘collega’s’ die met valse diploma’s aan de slag gaan, met alle gevaren van dien voor de kwaliteit van de zorg die ze leveren. Hoe gewetenloos deze leugenaars de sector binnen stappen, blijkt uit een illustratie van een whatsapp-gesprek, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat…

  Cato Habets
 5. Hoe begeleid je mensen met een licht verstandelijke beperking die ernstig overgewicht hebben? Marieke Brouwer van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) merkt dat het extra expertise vraagt. Een multidisciplinaire benadering werkt volgens haar het beste. Doe het samen en ‘richt je niet alleen op afvallen, maar op het algeheel welbevinden van de cliënt.’

  Brouwer
 6. Een op de drie mensen met een beperking voelt zich wekelijks eenzaam. Een op de tien zelfs dagelijks. Kwaliteitsverpleegkundige Cato Habets hoopt dat meer mensen wekelijks een uurtje besteden aan een wandeling of een spelletje met één van hen. Want: ‘Pillen tegen eenzaamheid bestaan niet.’

  Cato Habets
 7. Tijdens de gezamenlijke presentatie van hun onderzoeksresultaten, begint lector Mieke Cardol zich ongemakkelijk te voelen. Het is haar niet goed duidelijk wat STERKstudent Maria Baltag ’s nachts nog heeft veranderd. Uiteindelijk een leerzame ervaring, voor beiden.

 8. Na acht jaar voorzitterschap van het programma Gewoon Bijzonder, is het voor Johanna Haanstra tijd om af te zwaaien. Haar belangrijkste lessen: ‘Zoek elkaar op, praat mét elkaar en niet over elkaar en kijk af bij de buren.’

  ZonMW