Blogs

Actueel
 1. Toen CCE-coördinator Carla Wikkerman na de lockdown belde om te horen hoe het met cliënt Martin ging, kreeg ze te horen: ‘Het gaat zo veel beter met hem. De rust die deze tijd brengt doet hem echt goed.’ Hoe behouden we die gezonde balans?

 2. De ontroerende stalker

  Blog

  De coronacrisis leidt ook tot nieuwe contacten. VGN-woordvoerder Johan van Ruijven vertelt hoe de doortastende Elly, die snakte naar bezoek, uiteindelijk zijn hart stal. 'Of het raadzaam of verstandig was om persoonlijke vraagbaak te spelen, weet ik niet. Maar wat is het heerlijk om haar blijdschap te voelen.'

  Johan van Ruijven
 3. In alle domeinen van de samenleving wordt nagedacht over een veilige en verantwoorde invulling van de nieuwe ‘anderhalvemeter-samenleving’. Bij die wederopbouw moet toegankelijkheid voor iedereen voorop staan. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen dan mee-profiteren van de versoepelingen. Wij pleiten voor een ‘exit-strategie voor iedereen’. Een exit-strategie waarin doordacht en uitgewerkt wordt, hoe het samen leven, leren en werken er met en na COVID-19 uit zou moeten zien. Dat kan alleen maar samen met mensen met een beperking of chronische ziekte, met ouderen, met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

  Frank Bluiminck
 4. Gezellig, corona!

  Blog

  'Ik zeg dit heel voorzichtig, maar sommige kinderen met een beperking floreren juist bij de situatie waarin we ons op het moment bevinden', schrijft Johanna Haanstra van ZonMw. Ze roept wetenschappers op gebruik te maken van subsidie voor onderzoek naar gezondheidsaspecten èn sociaal-maatschappelijke effecten van corona.

  ZonMW
 5. In de nieuwe handreiking over het ontvangen van bezoek, stellen zorgorganisaties in nauwe samenwerking met cliënten, verwanten en zorgmedewerkers de voorwaarden zo laag mogelijk in de organisatie op. Eigenlijk is dat wat we het allerliefste doen in de zorg: in dialoog aan praktische oplossingen werken.

  Frank Bluiminck
 6. Zoals velen, zit ik nu vooral thuis te werken. Tussen de dozen op mijn werkkamer kwam ik de stukken tegen over het voorstel dat ik als Tweede Kamerlid een aantal jaren geleden deed om artikel 1 van de Grondwet uit te breiden. Ik vind dat ‘handicap’ en ‘seksuele geaardheid’ daarin ook moeten worden opgenomen als gronden waarop mensen in ons land niet mogen worden gediscrimineerd.

 7. Wilma Klaassen is moeder van een jonge vrouw met een ernstige verstandelijke beperking, epilepsie en autisme, die sinds 2016 in Nieuw Woelwijck woont. Nu zij niet bij haar op bezoek kan komen, vraagt ze zich af: mist zij mij ook?