twitter
 
 
 
5 september 2017 21:21

VGN reageert op aandacht voor uitluisteren in de nachtzorg

In Nieuwsuur reageerde VGN-directeur Frank Bluiminck op een reportage over nachtzorg. Hierbij kwam in het bijzonder de toepassing van moderne techniek aan bod. Ouders uitten hun zorg over de effecten van ‘uitluisteren’: is mijn kind veilig en wordt er snel en afdoende zorg verleend als dat ’s nachts nodig is? Nieuwsuur filmde bij Amerpoort een nachtdienst en liet KansPlus aan het woord over dit onderwerp. 

Link naar artikelDecoratieve afbeelding

In zijn reactie op de bezorgdheid, toonde Bluiminck begrip, maar hij benoemde ook de voordelen en vindt dat nachtzorg wel vaart bij inzet van technologie. “Wij zien dat het overgrote deel van onze leden 's nachts gebruik maakt van technische hulpmiddelen. Zij hebben daar vrijwel uitsluitend positieve ervaringen mee. Omdat blijkt dat je ’s nachts continu weet wat er in de slaapkamers gebeurt en zo nodig meteen kan handelen.”

Mensenwerk

De kwaliteit van de zorg neemt volgens Bluiminck toe als er een goed doordachte combinatie wordt gemaakt van fysieke aanwezigheid en moderne techniek. “Het is en blijft mensenwerk, laat dat voorop staan. Maar technologie levert een grote bijdrage aan de veiligheid in de nacht. We kunnen in de sector niet meer zonder en kunnen dankzij deze hulpmiddelen overdag extra personeel inzetten.”

Uit ervaringen bij VGN-leden blijkt dat de menselijke wacht per nacht een paar keer langskomt. Als er direct daarna iets gebeurt bestaat de kans dat een cliënt langere tijd op hulp moet wachten. Maar door het uitluisteren worden cliënten gedurende de hele nacht in de gaten gehouden. Zodra een wakkere wacht iets ongewoons hoort, dan zorgt hij er voor dat er meteen iemand heen gaat. Dit betekent continue zorg in plaats van incidentele zorg in de nacht.

Geen bezuiniging

Bluiminck weersprak tegenover Nieuwsuur dat de groei van zorg op afstand het gevolg is van bezuinigingen. “In het begin zou het financiële argument best een rol kunnen hebben gespeeld. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit al lang niet meer zo is. Technologie blijkt een dusdanig grote bijdrage aan de veiligheid in de nacht te leveren dat we niet meer zonder willen.”

Incidenten

Tenslotte kwam een RIVM-rapport uit 2013 ter sprake waarin incidenten worden gemeld, terwijl er uitluisterapparatuur werd toegepast. “Dank zij vooruitgang in technologische toepassingen zijn we steeds beter in staat om goed te registreren, maar technologie is geen wondermiddel,” reageerde Bluiminck. “Na incidenten - of er sprake was van inzet van technologie of niet - hoort een onafhankelijke partij onderzoek te doen en aanbevelingen te doen aan de sector. Die nemen wij zeer ter harte. Wij horen overigens ook van ouders en verwanten dat de veiligheid in de nacht juist is gediend bij toepassing van technologie. Zorgverleners krijgen meer signalen van cliënten die aandacht nodig hebben in de nacht. Wij omarmen dus de technologische ontwikkelingen om de nachten bij de instellingen nóg veiliger te maken.“

Reacties

wat doet men bij brand ? dan kunnen bewoners echt opgesloten zitten met alle dichte deuren

Mooi HULP middel maar hoe kun je met 3 personeelsleden 400 bewoners uitluisteren?En wat is de maximale toelaatbare tijd om hulp te bieden bij een epileptische aanval? Wat is de hoeveelheid die je als personeel kunt uitluisteren en hulp bieden. Zolang er geen goed protocol is blijft het in mijn optie een bezuiniging,en dan weet ik nog wel andere middelen om te bezuinigen op verantwoorde zorg.

Damage controle? ik vond nou niet dat dhr Bluiminck overtuigend overkwam in dit interview. Op de vragen over de incidenten werd omheen gepraat en ik zie dat in dit stuk nu ook niet echt uitgebreid terug. Denk dat het Imago van dhr Bluiminck met dit stuk meer gedient is dan de open en eerlijke discussie over dit onderwerp.

De gang van zaken is niet altijd zoals hier geschetst wordt met een 'wakkere' wacht. Bij mijn zoon wordt 's nachts "uitgeluisterd" door een 'slaapdienst', die dus eerst wakker dient te worden van een geluid via het uitluistersysteem. Maar hopen dat dit lukt...

Ik ben het gedeeltelijk eens met dhr Bluiminck; een goede doordachte combinatie van techniek en fysieke aanwezigheid bevordert de kwaliteit van zorg. Mijn ervaring met fysieke nachtdienst en slaapdienst alleen is dat dat ook geen garantie biedt dat er geen incidenten plaatsvinden of dat je misschien te laat bent. Juist de techniek is een goed aanvullend hulpmiddel om te signaleren, maar voldoende fysieke aanwezigheid is en blijft noodzakelijk.

Inderdaad was het verhaal van de heer Bluijminck totaal niet overtuigend! natuurlijk is het een bezuiniging voor personeel in de nacht waar ort over moet worden betaald.En hoe zit het met de privacy van "cliënten"???

Ik kan me helemaal aansluiten bij de reactie van carla de bree. De techniek is een geweldig hulpmiddel in het vergroten van de veiligheid en kwaliteit van de zorg maar fysieke nabijheid en beschikbaarheid blijft essentieel. Er zal op een slimme manier gebruik gemaakt moeten worden van de robotica. Overigens ligt het accent van de aandacht m.i. te onrechte eenzijdig op de veiligheid en calamiteiten. Maar in de kwaliteit van de zorg is dat alleen een basisvoorwaarde. Aandacht voor bestrijden angst, onrust, onzekerheid en het vergroten van gevoel van geborgen zijn en welbevinden zijn zeker zo belangrijk hierbij.

Techniek in de (nacht)zorg heeft ons veel gebracht, maar blijft ondersteunend aan de fysieke zorg. We kunnen en willen niet terug naar de controlerondes die veel overlast geven voor cliënten die hun nachtrust hard nodig hebben. Een goede samenwerking tussen de nachtzorgmedewerker en de centralist is daarbij essentieel.

T.a.v. C. Helfrich. Bij brand(alarm) gaan in zorginstellingen alle deuren automatisch van het slot, zodat er niemand ingesloten kan worden. Dit is zowel het geval bij instellingen waarbij gewerkt wordt met een uitluistersysteem, als waar er gewerkt wordt met een actieve of passieve nachtdienst.

IK heb mij vreselijk geërgerd aan meneer Bluiminck, die op geen enkele vraag concreet antwoord gaf en overal omheen draaide. Wat een arrogante kwast! Opstappen en zijn ongetwijfeld hoge salaris inleveren voor goede zorg.

Ik ben blij dat dhr Bluiminck niet bij het eerste kritische geluid is gaan buigen, maar juist uitlegt dat we onszelf steeds verbeteren. Ook al zijn er aanwijsbare incidenten, dan nog ben ik er ook van overtuigd dat de zorg er beter voor staat dan voorheen. Dat moet vaker aan de maatschappij uitgelegd worden als er via de media kritische (soms aanmatigende) geluiden komen

Onze zoon woont ook in een instelling, waar ze het uitluisteren gebruiken. Hij was in de nacht ziek geworden. Had zijn bed, vloer alles ondergespogen. Werd 's morgens door de ochtenddienst pas ontdekt . Als hij, of onze dochter die daar ook woont ziek zijn, halen we ze naar huis.

M.v.d. Pol Hoe doet u dat bij uw zoon? Gaat u heel de nacht naast zijn bed zitten, of blijft u heel de nacht op een camera kijken of het wel goed gaat mut uw zoon? Bedenk wel dat als u slaapt, uw moederinstinct u wellicht alerter maakt maar u zult echt niet alles opmerken als u slaapt!

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld