Nieuws

Ook geen hoge WW-premie bij overwerk in 2021

02 november 2020

Afgelopen dinsdag is de 'Kamerbrief over aanvullingen op steun- en herstelpakket' gepubliceerd.

Laptop met papier en pen

In deze kamerbrief staat de volgende passage:

Sinds 1 januari jl. betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Op grond van de WAB is in het Besluit Wfsv ook geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen, is de zogenaamde 30% herzieningssituatie in 2020 opgeschort. Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. De 30% herzieningssituatie zal daarom tevens in 2021 worden opgeschort. De minister van SZW zal deze aanpassing zo spoedig mogelijk uitwerken.

De volledige Kamerbrief is hieronder te vinden.

 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: