twitter
 
 
 

De VGN werkt aan deze pagina. In dit thema vindt u binnenkort meer over cliëntveiligheid.

Medicatieveiligheid meer »
Het gebruik van medicijnen lijkt eenvoudig. De arts schrijft een recept uit. De patiënt haalt het medicijn op bij de apotheek, leest de...
17 januari 2017
Medicatieveiligheid krijgt sinds 2010 steeds meer aandacht en die aandacht werpt vruchten af. Er zijn passende hulpmiddelen en instrumenten...
26 maart 2015
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna inspectie) gaat vanaf 2015 in het toezicht zorgbreed focussen op de voorwaarden voor verantwoord...
14 november 2014
Het predicaat ‘Beste AVG-leeronderzoek van het Jaar’ is toegekend aan de artsen Rixje van Beeck Calkoen van de Hartekamp Groep en Hylke...
23 juni 2014
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de VGN laten weten dat zij op het standpunt blijven staan dat een bewaartermijn van twee jaar...
16 oktober 2013
Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn...
19 september 2013
Vrijheidsbeperking meer »
Vilans ontwikkelt in opdracht van het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) momenteel een e-learning psychofarmacagebruik...
27 mei 2016
Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (hierna: CPT), kan de faciliteiten...
25 maart 2016
De Volkskrant van 10 februari besteedt uitgebreid aandacht aan het gebruik, en vooral ook het verminderen, van gedragsmedicatie/psychofarmaca bij...
10 februari 2016
Terugdringen psychofarmaca kan, maar hoe? Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen psychofarmaca als ze onbegrepen gedrag vertonen....
16 november 2015
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg en gehandicaptenzorg werken hard aan het terugdringen van vrijheidsbeperking. Instellingen nemen...
5 juni 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kwamen 100 professionals uit de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg naar de conferentie ‘Leren over vrijheid’...
1 juni 2015
Seksualiteit meer »
Afgelopen najaar is de training Vriendschap, Relaties en Seksualiteit (VRS) voor het eerst door leercoaches van Estinea extern gegeven. Stichting...
7 februari 2017
Oud-kinderrechter Cees de Groot heeft een wetsvoorstel geschreven voor verplichte anticonceptie voor sommige kwetsbare mensen, zoals mensen met...
23 januari 2017
KLOS-MEDIA organiseert op donderdag 24 november 2016 een training voor het gebruik van de Lief, Lijf & Leven Box, het voorlichtingspakket...
21 september 2016
“We noemen het een slotbijeenkomst, maar eigenlijk maken we vanaf hier ook weer een nieuwe start”. Zo begint Hilair Balsters, dagvoorzitter...
15 maart 2016
Middin lanceert de digitale app ‘Lief en lijf’. De app geeft seksuele voorlichting aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb)....
30 september 2015
‘Het is nog altijd moeilijk om open en direct te praten over seks, zeker als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking.’ Dat zei de...
28 mei 2015
(Seksueel) misbruik en kindermishandeling meer »
VGN, politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben met elkaar afgesproken om eerder met elkaar overleg te voeren over een zaak waarbij (mogelijk)...
21 maart 2017
Wat is de rol van strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking die in een instelling verblijven of onder toezicht van een...
19 januari 2017
Meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problematiek (GGZ) zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden...
16 januari 2017
De Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg ('Commissie de Winter') doet in opdracht van het kabinet onderzoek naar geweld dat zich in het verleden...
9 januari 2017
In januari en februari 2017 organiseren vier zorgorganisaties in hun eigen regio een bijeenkomst over de hulp aan (potentiële) slachtoffers van...
11 december 2016
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de brochure 'Het mag niet, het mag nooit' vernieuwd. In deze brochure maakt de inspectie...
11 december 2016
Hygiëne meer »
Het onderzoek 'Gewoon gezellig, met zo’n buik’, Tienerzwangerschap bij meiden met een lichte verstandelijke beperking, is onderdeel van het...
15 december 2016
Het Voedingscentrum is voor de tweede keer gestart met een landelijke campagne 'Ziekmakers zie je niet' over het voorkomen van voedselinfecties.
15 september 2015
U werkt in een kleinschalige woonvorm waar u zelf het eten bereidt of verwerkt. Veilig voedsel is van levensbelang. zeker als u eten en drinken...
14 september 2015
U werkt in een kleinschalige woonvorm waar u zelf het eten bereidt of verwerkt. Veilig voedsel is van levensbelang. zeker als u eten en drinken...
14 september 2015
De Hygiënecode is voor alle soorten zorginstellingen en voor Defensie van toepassing. Daarom moet de Hygiënecode gezien worden als een raamwerk....
26 februari 2014
De Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen geeft wettelijke regels voor hygiëne en voedselveiligheid in kleinschalige woonvormen in...
26 februari 2014
Overig meer »
“Laten we niet naïef zijn.” Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij het in ontvangst nemen van de tien aanbevelingen van de...
16 februari 2017
Op dinsdag 4 april organiseert de gemeente Rotterdam in samenwerking met artsenfederatie KNMG het congres ‘Zorg om kwetsbaar ouderschap’....
14 februari 2017
In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip...
27 oktober 2016
Niet alle personen met verward gedrag kunnen zomaar als psychiatrisch patiënt worden getypeerd. Mensen met een verstandelijke beperking die...
3 oktober 2016
Met bezoeken aan veertien zorgaanbieders heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg  de mondzorg in de gehandicaptenzorg in kaart gebracht. Uit...
14 juli 2016
Naar aanleiding van verschillende ontwikkelingen zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is de Leidraad Veilige zorgrelatie van juli...
25 april 2016
Overig meer »
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment, bijna twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet meldcode huiselijk...
13 juli 2015