twitter
 
 
 

De VGN werkt aan deze pagina. In dit thema vindt u binnenkort meer over cliëntveiligheid.

Medicatieveiligheid meer »
In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de ‘Veilige principes in de medicatieketen' en de 'Handreiking Medicatiebeleid van de...
11 oktober 2017
De VGN is op zoek naar actieve en enthousiaste leden voor een nieuw op te richten klankbordgroep Medicatie.
4 augustus 2017
De meeste antipsychoticagebruikers kunnen zonder of met aanzienlijk minder antipsychotica. ’s-Heeren Loo, locatie Willem van den Bergh te...
29 mei 2017
Het gebruik van medicijnen lijkt eenvoudig. De arts schrijft een recept uit. De patiënt haalt het medicijn op bij de apotheek, leest de...
17 januari 2017
Medicatieveiligheid krijgt sinds 2010 steeds meer aandacht en die aandacht werpt vruchten af. Er zijn passende hulpmiddelen en instrumenten...
26 maart 2015
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna inspectie) gaat vanaf 2015 in het toezicht zorgbreed focussen op de voorwaarden voor verantwoord...
14 november 2014
Vrijheidsbeperking meer »
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) bezoekt in november en december 2017 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Ze gaat...
16 oktober 2017
Vilans ontwikkelt in opdracht van het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) momenteel een e-learning psychofarmacagebruik...
27 mei 2016
Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (hierna: CPT), kan de faciliteiten...
25 maart 2016
De Volkskrant van 10 februari besteedt uitgebreid aandacht aan het gebruik, en vooral ook het verminderen, van gedragsmedicatie/psychofarmaca bij...
10 februari 2016
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg en gehandicaptenzorg werken hard aan het terugdringen van vrijheidsbeperking. Instellingen nemen...
5 juni 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kwamen 100 professionals uit de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg naar de conferentie ‘Leren over vrijheid’...
1 juni 2015
Seksualiteit meer »
Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag, als...
30 augustus 2017
Afgelopen najaar is de training Vriendschap, Relaties en Seksualiteit (VRS) voor het eerst door leercoaches van Estinea extern gegeven. Stichting...
7 februari 2017
Oud-kinderrechter Cees de Groot heeft een wetsvoorstel geschreven voor verplichte anticonceptie voor sommige kwetsbare mensen, zoals mensen met...
23 januari 2017
“We noemen het een slotbijeenkomst, maar eigenlijk maken we vanaf hier ook weer een nieuwe start”. Zo begint Hilair Balsters, dagvoorzitter...
15 maart 2016
Middin lanceert de digitale app ‘Lief en lijf’. De app geeft seksuele voorlichting aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb)....
30 september 2015
‘Het is nog altijd moeilijk om open en direct te praten over seks, zeker als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking.’ Dat zei de...
28 mei 2015
(Seksueel) misbruik en kindermishandeling meer »
VGN, politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben met elkaar afgesproken om eerder met elkaar overleg te voeren over een zaak waarbij (mogelijk)...
7 juni 2017
Wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot heden, is haalbaar en wenselijk. Dat is...
22 mei 2017
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van...
6 april 2017
De Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg ('Commissie de Winter') doet in opdracht van het kabinet onderzoek naar geweld dat zich in het verleden...
9 januari 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de brochure 'Het mag niet, het mag nooit' vernieuwd. In deze brochure maakt de inspectie...
11 december 2016
‘Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie...
14 november 2016
Hygiëne meer »
Bereidt, bewaart, vervoert of verstrekt uw organisatie voeding? Door de meest recente Hygiënecodes te volgen, voldoet u aan de wet voor...
12 april 2017
Het onderzoek 'Gewoon gezellig, met zo’n buik’, Tienerzwangerschap bij meiden met een lichte verstandelijke beperking, is onderdeel van het...
15 december 2016
Het Voedingscentrum is voor de tweede keer gestart met een landelijke campagne 'Ziekmakers zie je niet' over het voorkomen van voedselinfecties.
15 september 2015
U werkt in een kleinschalige woonvorm waar u zelf het eten bereidt of verwerkt. Veilig voedsel is van levensbelang. zeker als u eten en drinken...
14 september 2015
U werkt in een kleinschalige woonvorm waar u zelf het eten bereidt of verwerkt. Veilig voedsel is van levensbelang. zeker als u eten en drinken...
14 september 2015
De Hygiënecode is voor alle soorten zorginstellingen en voor Defensie van toepassing. Daarom moet de Hygiënecode gezien worden als een raamwerk....
26 februari 2014
Overig meer »
Het praktijkcongres ‘Wat Werkt voor ouders met beperkingen?’ opende met een optreden van de dansgroep 'No Roots Studios' uit Rotterdam met een...
11 oktober 2017
In Nieuwsuur reageerde VGN-directeur Frank Bluiminck op een reportage over nachtzorg. Hierbij kwam in het bijzonder de toepassing van moderne...
5 september 2017
Goede (dagelijkse) mondzorg is erg belangrijk in de gehandicaptensector. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer dan andere mensen...
22 augustus 2017
Door het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een  stappenplan...
10 juli 2017
Elke gemeente moet een regisseur hebben die ingrijpt als verschillende partijen niet meer weten hoe te handelen bij mensen met verward gedrag die...
3 juli 2017
Middin heeft samen met Cordaan het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB)...
13 juni 2017
Overig meer »
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment, bijna twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet meldcode huiselijk...
13 juli 2015