twitter
 
 
 

De VGN vindt dat kinderen en jongeren met een beperking recht hebben op professionele zorg en ondersteuning die nodig is om - nu en later - zo goed en zelfstandig mogelijk te leven.

Laatst toegevoegd

Het Gerechtshof in de Haag heeft op 2 februari 2017 het vonnis van de kortgeding rechter bevestigd in de zaak over de aanbesteding van...
14 maart 2017
Werkt u in het sociaal domein en houdt u zich bezig met de ondersteuning van jongeren? Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, generalist,...
13 maart 2017
Op 23 februari 2017 debatteerde de Tweede Kamer over de Jeugdhulp. Een belangrijk onderwerp van het debat was aanbesteden. Daarnaast werd er onder...
24 februari 2017
Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over de jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VOBC schreef...
21 februari 2017
De staatssecretaris van VWS stelt met ingang van 1 april 2017 het gebruik van de SVB-modelzorgovereenkomst verplicht voor PGB-houders. Een...
21 februari 2017
FACT-teams Breda en Zuidoost Brabant van Idris (onderdeel van de Amarant Groep) hebben onlangs het FACT-keurmerk behaald van Stichting Centrum...
17 januari 2017