twitter
 
 
 

De VGN vindt dat kinderen en jongeren met een beperking recht hebben op professionele zorg en ondersteuning die nodig is om - nu en later - zo goed en zelfstandig mogelijk te leven.

Laatst toegevoegd

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de...
25 juli 2017
Op dit moment is er in de praktijk onduidelijkheid uit welk stelsel de persoonlijke verzorging voor kinderen met somatische problematiek of een...
29 juni 2017
Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals in de gehandicaptenzorg die jeugdhulp bieden en werken - of willen gaan werken - op hbo-niveau zich...
28 juni 2017
Er bestaat veel onduidelijkheid over de aanbestedingsplicht in het sociaal domein. Gemeenten hebben vier keuzemogelijkheden. Dit staat op de...
21 juni 2017
Het Ondersteuningsteam zorglandschap specialistische jeugdhulp nodigt geïnteresseerde medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders,...
19 juni 2017
Op 8 juni was er een Algemeen Overleg in de Kamer over de jeugdhulp. De Kamerleden zijn het er over eens dat de gewenste vernieuwing of...
8 juni 2017