twitter
 
 
 

De VGN vindt dat kinderen en jongeren met een beperking recht hebben op professionele zorg en ondersteuning die nodig is om - nu en later - zo goed en zelfstandig mogelijk te leven.

Laatst toegevoegd

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met kind, jongere en/of gezin,...
31 oktober 2017
Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017
Onlangs is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Nu nog bevat de app alleen informatie voor jongeren. Later dit jaar komt er een...
29 september 2017
Per 1 januari 2018 is er een wijziging in de afbakening van de persoonlijke verzorging voor jeugdigen. Persoonlijke verzorging valt nu onder de...
12 september 2017
De VGN heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en andere branches een statement uitgebracht over hoe zij jeugdigen en gezinnen beter...
8 augustus 2017
De VGN heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en andere branches een statement uitgebracht over hoe zij jeugdigen en gezinnen beter...
8 augustus 2017