Hoogleraren, lectoren en practoren in de gehandicaptenzorg

hoogleraren, lectoren en practoren
Illustratie Annet Scholten

Welke hoogleraren, lectoren en practoren doen onderzoek in de gehandicaptenzorg?
Hieronder een overzicht.

Hoogleraren

Prof.dr. Beppie van den Bogaerde

Leerstoel Nederlandse Gebarentaal , Universiteit van Amsterdam samenwerking met de Hogeschool Utrecht 

Prof.dr. Brigitte Boon

Bijzondere leerstoel ‘Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg,’ Tilburg University 

Prof.dr. Han Brunner

Leerstoel Klinische Genetica, Radboud Universiteit 

Prof.dr. Leopold Curfs

Bijzondere leerstoel Complexe Genetica, Genetica & Celbiologie , Universiteit Maastricht 

Prof.dr. Saskia Damen

Bijzondere leerstoel Communicatief Meervoudige Beperking (CMB) en Doofblind (DB), Rijksuniversiteit Groningen 

Prof.dr. Robert Didden

Bijzondere leerstoel Intellectual disabilities, learning and behaviour  

Prof.dr. Petri Embregts

Leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: psychopathologie en behandeling, Universiteit van Tilburg 

Prof.dr. Wies van Genderen

Bijzondere leerstoel 'Diagnostiek van het slechtziende kind'

Prof.dr. Ellen Gerrits

Leerstoel Logopediewetenschap, specifiek gericht op spraak- en taalstoornissen bij kinderen, Universiteit Utrecht 

Prof.dr. Hilde Geurts

Bijzondere leerstoel ‘Autisme: Cognitie gedurende de levensloop’, Universiteit van Amsterdam 

Prof.dr. Raoul Hennekam

Leerstoel Erfelijke en aangeboren afwijkingen op de kinderleeftijd; Translationele Genetica, Universiteit van Amsterdam 

Prof.dr. Suzan van Hooren

Hoogleraar Vaktherapie, Open Universiteit 

Prof.dr. Alice Schippers

Bijzondere leerstoel Disability Studies, Universiteit voor Humanistiek 

Prof.dr. Marleen Jansen

Leerstoel Onderzoek gericht op personen met aangeboren en verworven doofblindheid, rijksuniversiteit Groningen 

Prof.dr. Maretha de Jonge

Leerstoel Orthopedagogiek i.h.b. tbv de universitaire postmaster beroepsopleiding tot Orthopedagoog-Generalist,  Universiteit Leiden 

Prof.dr. Marian Jongmans

Leerstoel Pediatrische Psychologie en Pedagogiek, i.h.b. de gehandicaptenzorg, Universiteit Utrecht 

Prof.dr. Tjitske Kleefstra

Bijzondere leerstoel Klinische genetica en psychopathologie van zeldzame syndromen, Radboud Universiteit 

Prof.dr. Hans Koot

Leerstoel ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie, Vrije Universiteit 

Prof.dr. Harrie Knoops

Bijzondere leerstoel Opvoeding dove en slechthorende kinderen, Radboud Universiteit  

Prof.dr. Monique Kremer

Bijzondere leerstoel ‘Actief burgerschap,’ Universiteit van Amsterdam 

Prof.dr. Geraline Leusink

Leerstoel Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, Radboud Universiteit 

Dr. Diederieke Maes-Festen en dr. Thessa Hilgenkamp

Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus Universiteit  

Prof.dr. Benno van Meijel

Bijzondere leerstoel GGZ-verpleegkunde, Vrije Universiteit 

Prof.dr. Xavier Moonen

Bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen, Universiteit van Amsterdam 

Prof.dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen

Bijzondere leerstoel ‘LVB, Ouderschap en Jeugdbescherming,’ UvA 

Prof.dr. Ruth van Nispen

Leerstoel 'Visueel functioneren & gezondheid', Amsterdam UMC

Prof.dr. Roy Otten

Bijzondere leerstoel ‘Clinical Developmental Psychology’, Radboud Universiteit 

Prof.dr. Bram Orobio de Castro

Leerstoel Orthopedagogiek: ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, Universiteit van Amsterdam  

Prof.dr. Annette van der Putten

Leerstoel Zorg en ondersteuning aan personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, Rijksuniversiteit Groningen 

Prof.dr. Ger van Rens

Bijzondere leerstoel ‘De leer van de blinde en slechtziende mens,’ Vrije Universiteit 

Prof.dr. Carolien Rieffe

Bijzondere leerstoel ‘Sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking,' Universiteit Twente

Prof.dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Bijzonder hoogleraar kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen  

Prof.dr. Carlo Scheungel

Leerstoel ontwikkelingspedagogiek, Vrije Universiteit 

Prof.dr. Connie Schrander-Stumpel

Leerstoel Klinische genetica, i.h.b. voor de syndroomdiagnostiek en specifieke ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Maastricht 

Prof.dr. Hans van der Steen

Bijzondere leerstoel ‘Visuele Informatieverwerking’, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Prof.dr. Bert Steenbergen

Leerstoel Perception and Action Problems, Radboud Universiteit 

Prof.dr. Paula Sterkenburg

Leerstoel Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT, Vrije Universiteit 

Prof.dr. Evelien Tonkens

Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, Universiteit voor Humanistiek 

Prof.dr. Esther de Vries

Bijzondere leerstoel Ketenzorg, i.h.b. Downsyndroom en het immuunsysteem, Universiteit van Tilburg 

Lectoren

Dr. Marije Baart de la Faille

Lectoraat Kracht van Sport, Hogeschool van Amsterdam en InHolland

Dr. Jooske van Busschbach

Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn Hogeschool Windesheim 

Dr. Mieke Cardool

Lectoraat Disability Studies,  Hogeschool Rotterdam  

Dr. Michael Echteld

Lectoraat Zorg rond het levenseinde, Avans Hogeschool

Dr. Evelyn Finnema

Lectoraat Talma, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Dr. Ellen Gerrtits

Lectoraat Logopedie, Hogeschool Utrecht 

Dr. Maaike Hermsen

Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking,  Hogeschool Arnhem Nijmegen 

Dr. Kitty Jurnus

Lectoraat Klanten-perspectief in Ondersteuning en Zorg; Niet-aangeboren hersenletsel (NA(H)-zorg op maat, Windesheim Flevoland 

Dr. Hendrien Kaal

Lectoraat LVB en risicovol gedrag, Hogeschool Leiden 

Dr. Lies Korevaar

Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool 

Dr. Chris Kuiper

Lectoraat Transformatie in de zorg voor jeugd, Hogeschool Leiden

Dr. Ir. Rick Kwekkeboom

Lectoraat Community Care, Hogeschool van Amsterdam   

Dr. Maurice Magnée

Lectoraat Innovatie, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Dr. Berno van Meijel

Lectoraat GGZ-verpleegkunde, Hogeschool Inholland 

Dr. Piet Geert Nicolay

Lectoraat Weerbaarheid, Stenden Hogeschool 

Dr. Christa Nieuwboer

Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving, Avans Hogeschool 

Dr. Anneloes van Staa

Lectoraat Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam 

Dr. Jacqueline van Swet

Lectoraat ‘Leerkracht in (interdisciplinair) samenwerken aan ontwikkelingskansen van hun leerlingen,’ Fontys

Dr. Jan-Pieter Teunisse

Lectoraat ‘Volwaardig leven met autisme,’ Hogeschool Arnhem Nijmegen 

Dr. Eric Velleman

Bijzonder lector ‘Inclusive Digital Design & Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking,’  Hogeschool Arnhem Nijmegen 

Dr. Liesbeth Verharen

Lectoraat Versterken van sociale kwaliteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen 

Dr. Lineke Verkooijen

Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg, Windesheim Flevoland 

Dr. Annemarie de Vos

Lectoraat ‘Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen’, Fontys en Avans Hogeschool

Dr. Aly Waninge

Lectoraat Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking, Hanzehogeschool 

Dr. Jean Pierre Wilken

Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, Hogeschool, Utrecht 

Practoren

Joke Christiaans

Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken, Nova College 

Sjors Groeneveld

Practoraat Tech@doptie, ROC Rijn IJssel en Nijmegen 

Ada ter Maten-Speksnijder

Practoraat leerwerkplaatsen, Albeda College 

Suzan Metz

Practoraat ‘Samen slim zorgen thuis’, Summa college 

Aad Oosterhof

Practoraat Zorg (& sensor) technologie, Drenthe College

Dr. Marjolein den Ouden

Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie van het ROC van Twente