twitter
 
 
 
VGN: 9 juni 2017 14:30

VGN bereikt CAO-akkoord gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft, mede namens MEE NL, een CAO-akkoord bereikt met FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en FBZ. Deze nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. De VGN legt dit CAO-akkoord op 22 juni voor aan de leden ter goedkeuring.

Link naar artikelDecoratieve afbeelding
Loonsverhoging 

In het akkoord is afgesproken dat de medewerkers tot eind maart 2019 op drie momenten kunnen rekenen op een structurele loonsverhoging: 

  • 1,3% per 1 oktober 2017 
  • 2,1% per 1 juni 2018 en 
  • 0,5% per 1 januari 2019.  

Daarnaast kunnen alle op 1 december 2017 in dienst zijnde werknemers rekenen op een eenmalige uitkering van 0,8% over het feitelijk verdiende salaris in 2017. 

Onregelmatigheidstoeslag 

Ook is een eenmalige uitkering opgenomen voor medewerkers die onregelmatig werken als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren 2012 t/m 2015. Met deze afspraak wil de VGN de periode van onduidelijkheid afsluiten die er was over de onregelmatigheidstoeslag. Deze eenmalige uitkering wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017 uitbetaald.

Reacties

Is er al een nieuwe afspraak rond de senioren onder de werknemers?

In andere CAO's lees ik over de mogelijkheid voor oudere werknemers om minder te werken met behoud van salaris, om ook jongeren meer kans te geven. Ik mis dat in de CAO van onze - soms fysiek zware - beroepsgroep.

Leuk voorgespiegeld hoor. Schermen met 4.7 terwijl de inflatie nog niet eens gedekt wordt. We moeten maar eens zo hard gaan zeuren als de leraren al decennia lang doen. Startsalaris leraar basisonderwijs is 2400.- (groeit naar 3500.-) en hoogst mogelijke loon voor een begeleider niveau 4 (hbo) ligt op 2650.-. Kunnen we wat van leren?!

Dat terwijl de 4,7% niet eens de effectieve loonsverhoging is. Die 3,9 is verspreid over 2,5 jaar? Heel goed bezig. Een in cadeaupapier verpakte drol. Al weer. Nog steeds geen verhoging van reiskostenvergoedingen? De ORT is dus een schikking waarmee de individuele werknemer afstand doet van hetgeen ze daadwerkelijk recht op kan hebben? Blijkbaar verwachten onze werkgevers en de bonden dat we alles maar blijven slikken. Ik ben erg benieuwd naar de volledige tekst, misschien dat daar nog iets hoopvols uit te halen valt. Ook in de zorg werken er mensen die de hoofdverdiener van een gezin zijn, mensen als ik die zichzelf wel voor de kop kunnen slaan dat ze ooit de keuze gemaakt hebben om iets te willen betekenen in de maatschappij. Wat lokken ze nu al jaren uit? Pgb oplichting, 6jes cultuur, geen loyaliteit, weinig werkplezier, stress thuis, stress om financiën, omscholen omdat het werk even veel betaald als achter de kassa zitten?

Inderdaad hoe zit het met de oudere werknemers in de gehandicaptenzorg? Wat kunnen jongeren hierin betekenen..... Als het werk financieel er niet op beter word, heb je straks geen mens meer die kiest voor deze richting.

Beter iets dan niets toch? Goede zaak!

de afstand tot andere CAO's wordt groter, geen concrete senioren regeling, minimale salarisverhoging, is er nagedacht dat voor jongeren een aantrekkelijk salaris nodig is om te werven en behouden?

Slechte onderhandeling. Dit is een structurele loonsverhoging van 1,7% per jaar, en dat 2,5 jaar lang. Dit dekt niet de inflatie en dit betekent 2,5 jaar lang achteruitgang. In de toekomst is er geen zorgpersoneel meer te krijgen en kiest men voor andere beroepen (zie lerarenproblematiek).

Mager resultaat... Waar blijft de verder structurele ophoging van de eindejaarsuitkering. Ter vergelijking CAO ziekenhuizen en VVT wordt toegewerkt naar 8,33%. In gehandicaptensector al 5 jaar op 5,05% !. Eenmalige uitkering in centen ipv procenten mis ik ook, zeker voor de medewerkers in een lagere inkomensschaal. Nog een merkwaardige: je moet als werknemer een plan hebben hoe je je PBL denkt in te gaan zetten.....

Zelfs de meest optimistische werknemer moet toch zien dat dit 'resultaat' weer bijzonder triest is, hoe het ook aan ons verkocht word, het is een regelrechte belediging. Personeel heeft blijkbaar geen enkele waarde in deze sector.

De onregelmatigheidstoeslag betaling tijdens vakantieuren, daar ben ik toch blij mee hoor!

Weet iemand hoe het zit wanneer je de afgelopen jaren voor verschillende werkgevers hebt gewerkt, zoals de meeste jongeren onder ons, krijg je van allemaal waar je recht op hebt of moet je ook daar zelf achteraan?

wat een slecht akkoord. er word ons nu een mooi bod voorgehouden maar over 2,5 jaar is dit het zelfde als de inflatie oftewel we verdienen nog geen zak extra. VGN fnv etc etc. schaam je ogen uit jullie hoofden. jullie horen voor ons op te komen. denk dat wij net zoals alle bassischoolleraren ook maar is een uur later moeten gaan beginnen. en van alle woningen/groepen 1 begeleider + een handje vol ouders/verwanten mee moeten nemen. dan staat het hele malieveld vol.

Waarom moet iedereen zo klagen. We hebben werk, het wordt betaald. Ik snap het allemaal niet. Maar dat zijn Nederlanders. Klagen, klagen en klagen!!!!

Geldt de uitkering van onregelmatigheidstoeslag ook voor oud medewerkers? Ik werk namelijk niet meer voor het bedrijf waar ik voor werkte tussen 2012 en 2015.

Jazeker, ook voor oud werknemers geld deze regeling wanneer zij in de genoemde periode werkzaam waren in de gehandicaptenzorg.

er word gesproken over duurzame inzetbaarheid betreffende PBL uren. maar ik wil deze uren gebruiken voor vakanties en vrije dagen en ik mag ze 5 jaar volgens de wet laten staan dus wat duurzame in zetbaarheid.

Hallo,IK ben in juli j.l. met pensioen gegaan op de einddatum was ik 65jaar en 9 maanden.Ik heb dus tot de laatste dag gewerkt.Heb ik nog recht op de eenmalige uitkering van de onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012t/m 2015?

Mevr, Is het mogelijk in het bezit te komen , van de regelgeving inzake ziekteverzuim gehandicaptenzorg waaronder A.S.V.Z ook onder valt naar mijn mening .Ik dank u hartelijk bijvoorbaat . Arie de Man

tav. Jos Duineveld Beste Jos, Niveau 4 is geen HBO, maar nog steeds MBO. Pas vanaf niveau 5 is HBO vereist. Het is wel zo dat een heleboel HBO-ers op lager niveau werken, maar dat is hun eigen keuze. Wel ben ik het met je eens dat mensen in de Zorg te weinig verdienen naar de werkzaamheden die ze moeten verrichten. Zeker in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, waar vaak agressie om de hoek komt kijken. Schaalverhoging compenseert dat in mij ogen niet.

mag idd wel wat harder aan getrokken worden, we moeten met steeds minder mogelijkheden meer doen bij ons. dit maakt dat het aantal escalaties flink oploopt. ja het is dankbaar werk. maar de fysieke klappen die opgelopen worden, vaak door toedoen van een versobering van middelen. zijn er niet minder hard om. ik ken groepen waar elke week weer nieuwe mensen staan omdat de "ouden" weggemept zijn letterlijk! dit is erg slecht voor de client en voor de medewerker. wordt tijd dat personeel beter gewaardeerd gaat worden, en dat er van de overheid meer geld bijkomt om er poppetjes bij te zetten op de werkvloer zodat de rust wederkeert.

en wat is er met de jaren die ik daarvoor (2012) gewerkt heb?? had ik toen geen recht op ort vergoeding op vakantie uren? wat te doen?? invullen en aanpakken wat je aangeboden wordt? of gaan we nog wat doen met zn allen?

Uit de reacties die ik lees, merk ik al dat er (weer) geen of zeker minimaal maatregelingen zijn opgenomen in die nieuwe CAO om oudere werknemers prettiger te laten werken, die laatste jaren. Van anderen hoor ik over een 60-80-100 (dan 80-90-100) regeling; 6o% werken-80%salaria-100% pensioenopbouw. Gehandicaptenzorg; daar hebben ze nog nooit van gehoord. Zwak! Evenals die directeur van VGN in zijn tv optreden bij Twan Huys (in Een Vandaag), erg stuntelig!

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld