31 januari 2024: Webcast over Fiscaal Kader ZZP Zorg beschikbaar

Op 31 januari a.s. komen het Fiscaal Kader ZZP Zorg met bijlagen en de webcast met inhoudelijke informatie hierover beschikbaar voor de leden van de BoZ (ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN) en Zorgthuisnl. Leden van deze zes brancheorganisaties kunnen vanaf dit moment starten met het implementeren van het Fiscaal Kader ZZP Zorg.

Aanleiding

Op 6 juli 2023 hebben de brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl de intentieverklaring beheersingsmodel Zorg ondertekend. Deze intentieverklaring bevat samenwerkingsafspraken tussen de zes brancheorganisaties, de Belastingdienst en de ministeries van VWS, SZW en Financiën, gericht op de opzet, evaluatie en doorontwikkeling van het beheersingsmodel Zorg inclusief het Fiscaal Kader ZZP Zorg. 

Het Fiscaal Kader ZZP Zorg

Het Fiscaal Kader ZZP Zorg ondersteunt en geeft zorgorganisaties richting bij het verkrijgen van meer duidelijkheid omtrent de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen bij het tijdelijk inhuren van zzp’ers voor zorgwerkzaamheden, op basis van de nu geldende fiscale wet- en regelgeving en zorgwetgeving. Dit Fiscaal Kader ZZP Zorg heeft ten doel:

  • de naleving van zorg- en fiscale wetgeving te verhogen om daarmee schijnzelfstandigheid in de zorgsector te voorkomen;
  • het creëren van een gelijk speelveld binnen de zorgsector;
  • het bieden van handvatten welke aspecten van belang zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie met de zzp’er die tijdelijk wordt ingehuurd voor het verlenen van zorg.

Stand van zaken

Na de ondertekening van de intentieverklaring bracht het ministerie van SZW dit najaar het concept wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking en beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ in consultatie, wat tot vertraging heeft geleid bij het uitbrengen van het Fiscaal Kader ZZP Zorg. In reactie op de zorgen van de zes brancheorganisaties en de vraag hoe dit concept wetsvoorstel zich verhoudt tot het Fiscaal Kader ZZP Zorg, heeft minister Van Gennip van SZW geantwoord dat het concept wetsvoorstel geen belemmering vormt voor toepassing van het Fiscaal kader ZZP Zorg. Op basis hiervan hebben de betrokken brancheorganisaties besloten door te gaan met de introductie van het Fiscaal Kader ZZP Zorg bij hun leden.

Vanaf 1 februari aanstaande kunt u starten met de voorbereiding op de implementatie van het Fiscaal Kader ZZP Zorg in 2024. 

Startpunt

De drie betrokken ministeries, de Belastingdienst en de zes brancheorganisaties bespreken ieder kwartaal de relevante ontwikkelingen, casuïstiek, waarnemingen en reflectie vanuit alle partijen op het beheersingsmodel Zorg inclusief het Fiscaal Kader ZZP Zorg.  

Het Fiscaal Kader ZZP Zorg is het startpunt in de samenwerking en kan zo nodig worden aangepast naar aanleiding van ervaringen en de gezamenlijke overleggen. Bij wijzigingen in wet- of regelgeving wordt indien nodig het Fiscaal Kader ZZP Zorg aangepast. Ook kunnen dus resultaten van het driemaandelijkse overleg tussen de ministeries, de Belastingdienst en de brancheorganisaties leiden tot aanvullingen/aanpassingen van het Fiscaal Kader ZZP Zorg en het interne beheersingsmodel Zorg.

Ondersteuning

Om u als leden van de zes betrokken brancheorganisaties te ondersteunen bij de implementatie, wordt vanaf woensdag 31 januari a.s. een webcast beschikbaar gesteld met een toelichting op het Fiscaal Kader ZZP Zorg. Daarnaast stellen wij deze dag het Fiscaal Kader ZZP Zorg met bijbehorende bijlagen beschikbaar en een ‘Stappenplan’ dat u kunt gebruiken als ondersteuning bij het implementatieproces.

U vindt de link naar de webcast, het Fiscaal Kader ZZP Zorg en de bijlagen vanaf 31 januari 2024 hier.