Achtergrond

Frisse ogen

28 juli 2016

In de professionele ondersteuning van mensen met een beperking moet ruimte komen voor ‘een andere manier van werken, met meer reflectie’. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in de brief waarmee hij onlangs zijn plannen voor verbetering van de kwaliteit aanbood aan de Tweede Kamer. Ook vindt hij het belangrijk dat de ondersteuning nog beter wordt afgestemd op de eigen keuzes van cliënten.

proeftuin

Dat sluit mooi aan op de manier waarop op dit moment binnen proeftuinen wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. In deze Markant bieden twee teams van Gemiva-SVG ons een ruimhartig kijkje in de keuken. Tijdens een teamreflectie, die deel uitmaakt van het vernieuwde Kwaliteitskader, kijken zij in hoeverre hun werkzaamheden werkelijk bijdragen aan de stappen die hun cliënten willen zetten.
Wat mij in de brief van de staatssecretaris en in de dagelijkse praktijk wel opvalt, is dat het onderwerp kwaliteit vaak met ernst is omgeven. Terwijl een lach op het gezicht toch de beste indicator is voor kwaliteit van leven bij de cliënt en werkplezier bij de begeleider. In teamreflecties zou je ook daar bij stil kunnen staan: wat zorgde tijdens een dag vol ingewikkelde situaties toch voor een glimlach op mijn gezicht of dat van mijn cliënt. Als je dat met elkaar deelt, dan blijf je dicht bij je motivatie en je drijfveren.
Tijdens de teamreflectie bij Gemiva-SVG (spoiler alert) zijn het de frisse ogen van een flexwerker, die de teams een nieuw inzicht geven. Leuk dat er nu eens een positieve kant van het inzetten van flexwerkers ter sprake komt. En misschien helpt vakantie ook, om daarna weer eens met frisse ogen naar het eigen werk te kijken.
FRANK BLUIMINCK DIRECTEUR VGN
FBLUIMINCK@VGN.NL
TWITTER @FRANKBLUIMINCK

Frank Bluiminck
Frank Bluiminck Voormalig directeur VGN

Deze pagina is een onderdeel van: