Achtergrond

Kort nieuws augustus

15 augustus 2013

Het korte nieuws uit de gehandicaptensector maandelijks op www.tijdschriftmarkant.nl.

Oogzorgnetwerk - Het Vlietland Ziekenhuis in de regio Rotterdam wil zich aansluiten bij het Oogzorgnetwerk. Zo kunnen patiënten van het ziekenhuis sneller terecht voor bijna alle oogheelkundige behandelingen. Het netwerk bestaat inmiddels uit vijftien ziekenhuizen.

Stimuleringsprijs – Wie een goed idee heeft voor een product dat ten goede komt aan mensen met een ernstige meervoudige beperking kan het idee bij het EMG-platform indienen voor een bijdrage aan het uitwerken van dit idee tot een projectplan voor een werkplaats. In een werkplaats kan het idee verder verspreid worden. info@platformemg.nl

Het Beste Zorgidee – Al ruim 150 zorggebruikers hebben een idee ingestuurd waarmee de zorg verbeterd kan worden. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. De winnaar van de wedstrijd Het Beste Zorgidee wordt in november bekend gemaakt via hetbestezorgidee.nl

Sponsortocht - Dienstverlener voor het bedrijfsleven De Heer Groep houdt op 13 en 14 september een sponsor-fietstocht van Spa naar Sliedrecht voor United by Music, het muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Deelnemen kan via een sponsorformulier: info@unitedbymusic.nl

Gezinshuis – Zorgorganisatie SDW heeft een vierde gezinshuis geopend: ‘Kaatje’ in Roosendaal. Daar kunnen kinderen met een verstandelijke beperking die niet meer thuis kunnen wonen, opgroeien in een gezin dat wordt bijgestaan door professionals. De familie Jacobs ziet uit naar de komst van het eerste kind.

VN-verdrag - Op 27 september is een landelijke werkbijeenkomst ‘VN-verdrag nu samen waarmaken’. Op de bijeenkomst veel inspirerende voorbeelden van gelijke rechten. Staatssecretaris Van Rijn is aanwezig. Opgeven voor de dag en meer info via http://www.coalitievoorinclusie.nl/CoalitieNieuws/Werkbijeenkomst27092013.html

Fusie - De gehandicaptenzorgorganisaties Gors en SDW fuseren per 1 januari 2015 vanwege de ingrijpende veranderingen in de financiering van de gehandicaptenzorg en de hervorming van de langdurige zorg.

Ratificatie - De wetten die nodig zijn voor ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking zijn te bekijken en voor burgers en belanghebbenden van advies te voorzien op www.internetconsultatie.nl (Zoeken op VN Verdrag). Na de consultatie gaan de wetten naar het kabinet.