Leestips

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast

Meedoen

Twee jaar geleden verhuisde Els naar een nieuwe woning. Door haar doofblindheid en ernstige verstandelijke beperking kan ze in haar nieuwe huis de weg niet vinden. Om te wennen aan de nieuwe situatie krijgt ze de eerste periode fysieke begeleiding bij iedere verplaatsing. Geleidelijk gaat ze zelf leren routes volgen in het huis. Dit gebeurt met de ‘inslijpmethode’: een vaste route steeds weer herhalen.
Dit is één van de methodes die worden beschreven in dit boek. Centraal hierin staat ‘meedoen’ voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Dat is veelomvattend want het gaat om meedoen op alle levensgebieden, van mobiliteit tot seksualiteit.

Truus van Duijvenboden, Marianne Pietersen, Marie-Louise Straus, Met het oog op meedoen, Over de ondersteuningsbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking.  Doorn, Bartiméus, 2017. Prijs 63,61 euro. Verkrijgbaar via info@bartiméus.nl en de reguliere boekhandel. ISBN 978-94-91838-57-6

Inflatie

Het lijkt wel een epidemie: autisme. Iedereen heeft het! Bovendien maakt autisme zowel mooi als meedogenloos. Want zowel Wolfgang Amadeus Mozart als een massamoordenaar op een Amerikaanse basisschool worden ‘autistisch’ genoemd.
De term autisme lijdt de laatste jaren aan een zorgwekkende inflatie, vindt Peter Vermeulen, auteur van dit boek. Het begrip wordt tegenwoordig zo ruim geïnterpreteerd dat het nog weinig zegt. Vermeulen pleit ervoor autisme weer kleiner te maken. Een label voor een specifieke stoornis in het brein, noem het desnoods contextblindheid of een ‘voorspellingsstoornis’. Een stoornis die impact heeft op het functioneren, maar nooit een exclusieve verklaring kan zijn voor bepaald gedrag.

Peter Vermeulen, Autisme is niet blauw, smurfen wel. Politiek incorrecte verhalen over autisme. Kalmthout, Pelckmans Pro, 2017. Prijs 24,99. Verkrijgbaar via pelckmanspro.nl en de reguliere boekhandel.

Oefenen

Soms komt iemand gewoon bij een groep staan en begint te praten. Die persoon bombardeert de groep met vragen en opmerkingen. De groep ervaart dit als een aanval en reageert overdonderd en geïrriteerd. Dat moet dus anders.
Wanneer je een groep benadert denk dan eerst aan die mensen, kijk en vraag je af wat ze doen voordat je in contact gaat. De meeste mensen gebruiken deze sociale vaardigheden intuïtief. Voor kinderen met sociaal-cognitieve problemen, zoals autisme en ADHD, is dat lastig. Zij moeten dit expliciet aanleren. Voor hen is de methodiek Sociaal Denken gemaakt door de Amerikaanse logopedist Michelle Garcia Winner. Na een korte theoretische inleiding is dit boek vooral gevuld met werkbladen en oefeningen.

Michelle Garcia Winner, Sociaal denken, Tussen de sociale regels leren lezen, Werkbladen voor jongeren tussen tien en achttien jaar. Kalmthout, Pelckmans Pro, 2017. Mm.v. Autisme Centraal. Prijs 29,50. Verkrijgbaar via pelckmanspro.nl en de reguliere boekhandel. ISBN 978-94-6337-018-9.

Transitie

Aangedraaide duimschroeven, toepassing van de kaasschaafmethode, onmetelijke bureaucratie. De horrorverhalen over de transitie naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden in dit onderzoek deels bevestigd als het gaat om ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Boosheid en verdriet heersen bij een deel van de 39 respondenten in dit onderzoek. Ze kregen minder ondersteuning en moeten steeds uitleggen wat hun, niet altijd zichtbare, beperking inhoudt. Een aantal is ook tevreden en krijgt dezelfde zorg als voorheen. De Noorderbrug liet dit onderzoek doen omdat ze wilde weten wat de uitwerkingen zijn van de transitie naar de Wmo. De onderzoeksresultaten onderschrijven het belang van meer specialisten bij de gemeente voor het stellen van passende indicaties.

Kitty Jurrius, Charlène van Belle, Patty van Belle, Met NAH van AWBZ naar WMO, Invloed van de stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel die gebruik maken van dagbesteding of ambulante ondersteuning. Onderzoek uitgevoerd bij Hogeschool Windesheim Flevoland. Gratis downloaden via noorderbrug.nl.