Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning. 

kof koffie met suikerklontjes

Depressie

De titel van Hete thee en drie klontjes suiker is symbolisch. De hete thee staat voor de depressie van de schrijfster en de drie klontjes suiker zijn haar drie kinderen: een dochter en twee zoons, allebei met autisme. De intensieve zorg voor hen leidt tot overspannenheid die uitmondt in een psychotische depressie. Vast voedsel nam ze niet meer. Alleen nog maar hete thee met suiker. Daarvan wist ze zeker dat het niet vergiftigd kon zijn. Hoe kon het zover komen? Allereerst door de borrelende vulkaan die het gezin is. Uitbarstingen liggen altijd op de loer: wisselende stemmingen, paniekaanvallen bij de zoons. Dat, in combinatie met een moeizame tocht door hulpverlenersland. In het tweede deel beschrijft Dijkstra haar eigen opname in een gesloten GGZ-kliniek. Ze herstelt en komt weer thuis. De hete thee drinkt ze nog steeds, maar nu met een glimlach.

Netty Dijkstra-Geuze, Hete thee en drie klontjes suiker. Jongboek 2017. ISBN 978-94-6342-2185. Prijs 15 euro.

Adviezen

Jij bent niet in staat om je problemen zelf op te lossen - dat is de onbewuste boodschap die in het geven van adviezen opgesloten zit. Stop dus daarmee, want - aldus de schrijver ‘goede raad is niet alleen duur, maar ook onnodig’. Hij ontwikkelde een verbluffend simpele methode om problemen op te lossen: coachende gespreksvoering. Het gesprek telt zes stappen en hoeft niet langer dan drie kwartier te duren.  De kern is dat de coach de cliënt helpt om oplossingen te bedenken voor een probleem. Doordat de coach de juiste zetjes geeft, is deze aanpak zeer effectief. Zo effectief zelfs dat menigeen zich afvraagt na het lezen van dit boek: waarom heb ik dit niet zelf bedacht? En ook: waarom heb ik dit niet eerder toegepast?

Huub Buijssen, Mag ik je geen advies geven? In zes stappen van probleem naar oplossing met de methode coachende gespreksvoering. Tilburg TRED 2018. ISBN 978-90-827584-0-5. Prijs 27,50 euro.

Seksualiteit

Alweer een handboek over seksualiteit, is dat nou wel nodig? Ja, dat is het. Want veel professionals in zorg en welzijn hebben nog steeds moeite om seksualiteit en intimiteit te bespreken. Een van de manieren om dit makkelijker te maken is je meer competent te voelen op dit onderwerpsgebied. En dat is waar dit boek bij kan helpen in zijn volledigheid. Het gaat over seksuele ontwikkeling in het algemeen en per doelgroep: ouderen, kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening en zowel plegers als slachtoffers van seksueel misbruik. De rol van de professional en wetenschappelijke, juridische en institutionele kaders komen daarbij aan bod in ieder hoofdstuk.

Mechtild Höing e.a (red.), Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit, Handboek voor professionals in zorg en welzijn.  Bussum Coutinho 2017. ISBN 978-90-469-0583-8. Prijs 34,50 euro. Inclusief online studiemateriaal.

Change agent

Sociale innovatie gaat over samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en burgers. Het gaat over burgerinitiatieven die antwoorden zoeken op sociale vraagstukken. De voedselbanken zijn daarvan een sprekend voorbeeld, maar ook stadslandbouw om de afstand tussen consument en producent te verkleinen.
Ook in zorg en welzijn vindt sociale innovatie plaats. Dat is heel breed: van zorgen voor een veilige straat of schone buurt, tot aandacht voor eenzame buurtgenoten. Professionals kunnen hierbij als change agent functioneren. Maar dan moet hun opleiding daarvoor wel voldoende bagage mee geven.
Dit boek kijkt vanuit verschillende perspectieven naar sociale innovatie. Het is voor mensen die werkzaam zijn in de praktijk, maar ook voor studenten en docenten in het hoger onderwijs.

Philip Marcel Karré, Sociale innovatie in de praktijk, Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Assen Van Gorcum 2018. ISBN 978-90-232-5597-0. Prijs 26,95 euro.