Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning. 

boeken publicaties vgn in boekenkast
Sneeuw zien

Nog één keer wilde ze sneeuw zien, de 104-jarige mevrouw Van Aarem. Hoewel het hoogzomer was, hebben verzorgenden van Alliade deze wens vervuld, een week voor haar dood. Met hulp van de brandweer en blusschuim. Geweldig vond de oude dame het. ‘Sneeuw, sneeuw’, stamelde ze steeds. Dit is één van de negentien verhalen uit de praktijk over leven en sterven. Verhalen van cliënten, medewerkers en familieleden. Ze zijn een aanzet tot een open gesprek over dit nog steeds lastige onderwerp  ‘We douwen die dood ten onrechte weg’, zegt iemand in dit boekje. De negentien verhalen geven houvast en inspiratie. Want: ‘de dood moet je omarmen’. Als je er niet bang voor bent, kun je de laatste levensfase goed en respectvol begeleiden.

Karin de Mik, Goed leven, goed sterven. Heerenveen, Zorggroep Alliade, 2018. Gratis download via alliade.nl. Een beperkt aantal exemplaren is verkrijgbaar via communicatie@alliade.nl, tegen drie euro verzendkosten.

Taal

Mensen met een visuele beperking maken veel gebruik van gesproken taal. Terwijl dat voor een persoon met autisme juist verwarrend kan zijn. Die heeft meer baat bij visuele hulpmiddelen. Wat moet je dan doen als iemand beide stoornissen heeft? Dit boekje geeft daarvoor praktische handvatten met theoretische onderbouwing.
De eerste druk uit 2009 ging alleen over kinderen. Deze nieuwe versie is ook toepasbaar op jongeren en volwassenen. De werkwijzer bestaat uit een plan met zeven stappen. Daarnaast is er veel aandacht voor het begrijpelijk en veilig maken van de omgeving met ‘ondersteunende communicatie’. Hiermee kan iemand optimaal gebruik maken van zijn mogelijkheden en zo veel mogelijk de regie zelf in handen houden.

Anja Pouwels, Ellie Verstappen, Werkwijzer 2.0, Voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Zeist, Bartiméus, 2018. ISBN 978-94-91838-62-0. Prijs 22,95, via de webshop van Bartiméus.

Hulpmiddel

Het is er niet eenvoudiger op geworden voor mensen met een beperking sinds 2015. In dat jaar kwamen er vier nieuwe wetten die zorg en ondersteuning kunnen regelen. Ga er maar aan staan om dit woud aan regels duidelijk te maken aan mensen die minder taalvaardig zijn.
Toch is dat gelukt in deze brochure. Daarmee is het een handig hulpmiddel voor iedereen die hiermee te maken heeft. Want alleen al de namen van de wetten kunnen een afschrikwekkende werking hebben. Dat is dus nergens voor nodig ontdek je al snel na de simpele uitleg over welke wet, welke zorg regelt en hoe je daarvan gebruik kunt maken.
Geschreven in opdracht van KansPlus, Ieder(in) en LSR, voor de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg.

Dorien Kloosterman en Corry Aarnoutse, Wetten zorg en ondersteuning sinds 2015. Samen Sterk voor Kwaliteit 2018. Gratis downloaden via diverse websites waaronder kansplus.nl.

Pa

Ze houdt ons bezig, jong en in conditie, schrijft haar vader in dit boek dat over dochter Marije gaat. ‘Ze staat ons onbedoeld niet toe om ouder te worden. Geraniums? Kom op ouwe aan het werk.’
En werk aan de winkel is er vaak. Of het nou gaat over het leren reizen met het openbaar vervoer, een rekening van elfhonderd euro voor haar telefoonabonnement of akkefietjes met zorgverleners. Steeds springen ouders Rie en Arie weer in.
Een leerzaam inkijkje in de wereld van een pa en ma van een kind met autisme en een verstandelijke beperking. De positieve en negatieve kanten ervan komen aan bod. Met als ultieme beloning de waardering van hun dochter: ‘Soms denk ik wel eens pa, hoe moet dat nou verder met mij als jij en mama er niet meer zijn?’

Arie van Wijhe, Snap je wat ik bedoel? Hillegom, Saam, 2017. ISBN 9789492261205. Prijs 17,95.