Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast
Spelletjes

Download een vel met regenwormen van speelsbrein.nl, knip de wormen uit en verstop ze in een zandbak, maar laat wel kop of staart boven het zand uitsteken. Gewapend met een schepje en emmer kan je kind de wormen gaan zoeken. Dit spel valt in de categorie ‘aandacht’. Kinderen leren hiermee hun aandacht te richten. Waarnemen en geheugen zijn de andere categorieën waarvoor de auteur spelletjes bedacht. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met kwetsbare hersenen en hersenschade door ziekte of vroeggeboorte. Naast spelletjes bevat dit speels vormgegeven boek ook achtergronden over ontwikkeling van de hersenen en de belangrijkste hersenfuncties. De spelletjes in dit boek zouden tot de dagelijkse routine moeten gaan behoren, net als een verhaaltje lezen voor het slapen gaan.

Marleen van der Wees, Speels brein, Als de hersenen van je kind extra aandacht vragen. Utrecht  Breindok 2018. ISBN 978-94-92649-04-1. Prijs 19,95.

Stil staan

Inge Lemke kreeg pas op 45-jarige leeftijd de diagnose autisme. Dit gaf veel onbegrip en zelfs verontwaardiging in haar omgeving. Dat het autisme bij haar zo lang onder de radar bleef, heeft te maken met haar vrouw-zijn, schrijft Lemke. Vrouwen en meisjes zijn een onderbelichte groep in het autismespectrum. Een belangrijk ander thema dat ze aansnijdt in haar essays is uitval in het onderwijs van mensen met autisme. Dat belemmert hun inclusie in de maatschappij. Maar mensen met autisme zijn tevens ‘leermeesters met een gevangen stem’: door hun autisme houden ze de samenleving een confronterende spiegel voor. De teksten van Lemke zijn een oproep om even stil te staan en de tijd te nemen om te verwerken, analoog aan de vertraagde informatieverwerking die mensen met autisme ervaren.

Inge Lemke, Leermeesters met een gevangen stem, Essays over autisme. Oud-Turnhout Gompel & Svacina 2018. ISBN 978-94-6371-020-6. Prijs 14,90.

Binden en boeien

Afscheidsangst - het is een veel voorkomend verschijnsel bij vrijwilligersorganisaties. Dit probleem doet zich voor als een organisatie vindt dat een vrijwilliger weg zou moeten, maar geen afscheid durft te nemen uit angst geen vervanger te kunnen vinden. Advies in dit boek is: neem afscheid. En laat je verrassen. Nog vaker komt het voor dat vrijwilligers zelf snel willen vertrekken, de beruchte draaideurvrijwilliger. Hen moet je het makkelijk maken om altijd weer terug te kunnen keren. Het hoofdstuk ‘Afscheid nemen’ staat heel toepasselijk aan het eind van het boek. De bladzijden daarvoor ging het over het fenomeen vrijwillige inzet, motivatie managen, vrijwilligersbeleid en werken met vrijwilligers. Binden en boeien van vrijwilligers, dat is eigenlijk de belangrijkste taak van de vrijwilligersorganisatie.

Willem-Jan de Gast en Ronald Hetem, Basisboek vrijwilligersmanagement, Aansturen, begeleiden en ondersteunen. Bussum Coutinho 2018. ISBN 978-90-469-0606-4. Prijs boek mét toegang website 24,50.

Innovatie

Een app als coach voor mensen met autisme, beeldbellen om contact met je begeleiders te onderhouden, een operatierobot. Technologie in zorg en welzijn is al niet meer weg te denken. Het ministerie van VWS heeft e-health als speerpunt op de agenda staan en stimuleert het werken met technologie. Toch zijn er ook schaduwzijden: hoe zit het met de privacy en de verschraling van intermenselijk contact? Dit boek nodigt professionals uit om aan de slag te gaan met zorgtechnologie. Zij kunnen hiermee het verschil maken in het leven van anderen. Het gaat niet over specifieke technologieën, maar over innovatie in het algemeen, het bedenken, adopteren en accepteren van technologie. Het zit pas in het hart van zorg en welzijn als het goed aansluit bij de mens.

Bram Wicherink, Tussen kwetsbaarheid en kracht, Technologie in het hart van zorg en welzijn. Bussum Coutinho 2018. ISBN 978-90-469-0588-3. Prijs boek mét toegang website 24,50.