Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking. 

opgevouwen boek

Ervaringen en overdenkingen

De prullenbakken worden drie keer per dag geleegd. Ook al zit er bijna geen afval in. Een cliënt ziet het geamuseerd aan. Daarnaast komt dagelijks iemand de afwas doen, ook al staat er nooit wat. Tegelijkertijd voelt deze persoon zich ’s avonds alleen. Kwam er dan maar iemand om de prullenbak te legen of de afwas te doen, denkt hij dan. Ervaringen van mensen zeggen veel over hoe zij de langdurige zorg beleven. Dit boek brengt deze ervaringen van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en leidinggevenden zo authentiek mogelijk in beeld.
Bij het beschrijven ervan hebben de auteurs het werk van Simon Carmiggelt bestudeerd, die veel humor en korte zinnen gebruikte. In de teksten tussen de ervaringen verwoorden de auteurs hun overdenkingen. Zo is het verhaal over de prullenbakken aanleiding voor een beschouwing over goede bedoelingen. Een heikele kwestie waarmee veel mensen in de langdurige zorg te maken hebben.

Lineke Verkooijen en Bert van der Sijde, Van prullenbak tot troostkat, Perspectieven in de zorg. Ermelo Anderszins 2018. Prijs 18,95 euro. ISBN 978 90 814921 8 8.

Sterrenrestaurant

‘Kan niet, bestaat niet op Kemnade.’ Dit zegt Jelle Terpstra, coördinator van twee woongroepen op Kemnade, een woonvoorziening van Pluryn in Groesbeek voor mensen met een licht verstandelijke beperking en ingewikkelde ondersteuningsvragen. Hier werken ze aan het ultieme doel: een competente cliënt met een zinvol toekomstperspectief. Deze woonvoorziening is een antwoord op de vraag naar een ‘gewoon leven’ voor deze mensen die vaak nergens meer terecht kunnen of alleen op plekken met veel restricties en regels.
Auteur Eef Rasing is orthopedagoog en hoofd behandeling van Kemnade. Hij beschrijft de manier van werken die volgens hem het best te vergelijken is met die van een sterrenrestaurant: daar werken koks niet met vastomlijnde recepten. Ze baseren gerechten op ingrediëntenkennis, bereidingstechnieken, ervaring en de smaak van klanten. Ze zijn creatief en beheersen de kunst van het loslaten. Vertaald naar Kemnade: een helder pedagogisch klimaat, een actieve basishouding en competente medewerkers.

Eef Rasing, Gewoon kijken. Gewoon doen. Gewoon leven. Oog voor een nieuw perspectief. Nijmegen Pluryn 2018. Prijs 25,- euro.

Reis door de tijd

Ruim een halve eeuw geleden was het normaal dat een doof kind maar enkele woorden kon spreken. In die tijd was Nederland nog tegen gebarentaal. Dat vond men een primitief communicatiemiddel. Het idee was dat het aanleren van gebarentaal het leren van gesproken taal in de weg zat. Dove en slechthorende kinderen leerden liplezen, oftewel ‘spraakafzien’. Een uiterst moeizaam proces met een minimaal resultaat.

Dat veranderde toen de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) zich actief ging inzetten voor het gebruik van gebarentaal. Met succes. Oud-directeur Truus van der Lem vertelt erover in dit jubileumboek. Zij is één van de vele betrokkenen bij het NSDSK die aan het woord komen, van zorgprofessionals en onderzoekers tot ervaringsdeskundigen en verwanten. Een reis door de tijd die voert langs vroeg-signalering, gehoorscreening, erkenning en aandacht voor de Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS). De weerloze dove kinderen van de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn veranderd in een generatie met zelfvertrouwen en autonomie.

Else de Jonge, NSDSK 65 jaar. Amsterdam NSDSK, 2018.

Op verhaal komen

Een ontdekkingsreis, op zoek naar jezelf via pijnlijke, maar ook fijne verhalen. Werken met levensverhalen krijgt steeds meer belangstelling en waardering. Het vertellen, schrijven, delen en reconstrueren ervan heeft een therapeutische werking en geeft zin en betekenis aan het leven. Mijn levensverhaal is een nieuwe, erkende interventie die zich richt op de behandeling van depressieve of trauma-gerelateerde klachten en het versterken van het welbevinden voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking. De interventie bestaat uit zeventien groeps- of individuele sessies van twee uur en kan worden toegepast zowel in de GGZ als VG-zorg. Het is een welkome aanvulling op het beperkte behandelaanbod voor deze groep. Juist mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak levensverhalen verzadigd met pijn. Bevestiging en erkenning van zowel pijnlijke als dierbare verhaallijnen hebben een positieve invloed op identiteit en welbevinden. Ze komen letterlijk ‘op verhaal’ hierdoor. Dit boek bestaat uit een handleiding en training voor therapeuten die met deze interventie willen werken.

Janny Beernink, Mijn levensverhaal, Ontdekkingsreis naar mijzelf. Handleiding en training Levensverhaleninterventie. Delft Eburion, 2018. Prijs 38 euro. ISBN 978 94 6301 197 6.

Deze pagina is een onderdeel van: