Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast

SINTMAHEERDT VOORBIJ

De verhuizing vanaf twee instellingsterreinen naar een kleinschalige woonvorm is slechts ‘de eerste stap’. Dat blijkt uit onderzoek dat De Zijlen en Hanze Hogeschool hebben gedaan onder voormalige bewoners van de instellingsterreinen Sintmaheerdt en Groot Bronswijk. Ze waarderen hun privacy en er zijn minder spanningen, maar hun bewegingsvrijheid buitenshuis is meestal verminderd.
Slechts ‘een enkele cliënt’ participeert in de wijk en maakt gebruik van maatschappelijke voorzieningen, schrijven de onderzoekers. Om meer naar buiten te gaan en gebruik te maken van sociale voorzieningen, zijn bewoners afhankelijker geworden van hun sociale netwerk: familie, vrijwilligers en professionals.
De onderzoekers pleiten voor meer naamsbekendheid van de locaties in de omgeving. Dat maakt het makkelijker om het contact met buurtgenoten te vergroten en meer vrijwilligers te binden. Ook zou er een cursus moeten zijn voor vrijwilligers.
Esther Haak en Nienke Dokter, Participeren moet je organiseren, Een eigen plek in de samenleving. Hanze University of Applied Sciences Groningen, 2016. Gratis aan te vragen via e-mail nienke.dokter@dezijlen.nl. ISBN 978 90 823480.

EMOTIES

Kinderen kunnen niet altijd onder woorden brengen hoe ze zich voelen. Plaatjes kunnen dan helpen. De Emowijzer heeft zestien plaatjes en met een schommeltje kunnen kinderen aangeven welk gevoel ze ervaren. Het boek richt zich primair op ouders maar is ook bruikbaar voor mensen die met kinderen werken en op zoek zijn naar de ‘gebruiksaanwijzing’.  Met gevoelens laat een kind zien wat het nodig heeft, schrijft samensteller Yvonne Franssen. ‘Onder die gevoelens zit een behoefte. Kijken naar het gevoel kan helpen de behoefte van het kind te begrijpen.’
De Emowijzer is geschikt voor ‘alle kinderen met buikpijn’ - zoals zij dat zelf noemen - en extra geschikt voor kinderen die praten lastig vinden of beperkt zijn in hun communicatie.
Yvonne C. Franssen, Emowijzer, Samen praten over wat je voelt. SWP, Amsterdam, 2016. 14,90 euro. ISBN 978 90 8850 678 9.

VRIJHEIDSBEPERKING

Feest! lijkt op het eerste gezicht een vrolijk prentenboek over een groep mensen met een verstandelijke beperking die met hun begeleiders op hun manier een feest organiseren. Maar op de laatste pagina blijkt dat je zojuist wel degelijk een inkijkje hebt gekregen in het beleid van De Twentse Zorgcentra. De bewoners willen zelf kiezen en zich thuis voelen, begeleiders betrekken anderen bij wat er gebeurt en de bestuurder wil dat mensen op hem kunnen rekenen.
Een tweede prentenboek gaat specifiek over zeggenschap en vrijheidsbeperking. Wat mag wel en niet als een bewoner boos wordt? Vastpakken? Een pilletje geven? Vastzetten? Lees de visie van DTZ in Franka wil naar de boerderij.
Maranke Rinck, Feest! en Franka wil naar de boerderij. De Twentse Zorgcentra 2016. Informatie: communicatie@detwentsezorgcentra.nl. ISBN 978 90 8093 29 3 7. Prijs 13,95 euro per deeltje. Inmiddels is een derde publicatie gereed, over seksualiteit, en een verzamelbox. Meer deeltjes zijn in de maak. Bestellen via detwentsesorgcentra.nl.

DE LICHTENVOORDE

Vijftig jaar geleden ging in de Achterhoek, waar op dat moment alleen grote instellingen met gesloten terreinen waren, een nieuwe organisatie van start: de Paulusstichting. Ze kocht huizen aan voor twintig tot 24 mensen met een beperking, die later gezinsvervangende tehuizen (GVT) werden genoemd.
Na een faillissement in 1979 ging de organisatie door onder de naam De Lichtenvoorde en de GVT’s werden langzaamaan afgestoten. Er kwamen kleinere locaties in de wijk, dagactiviteiten, en nieuwe doelgroepen, zoals jeugd. Nu wordt De Lichtenvoorde  naar eigen zeggen gezien als ‘innovator in de zorg’. De organisatie besteedt onder andere aandacht aan deelname van cliënten in het verenigingsleven en op de arbeidsmarkt. Recent ontving De Lichtenvoorde als eerste organisatie binnen de gehandicaptensector een certificaat voor zijn homovriendelijkheid. Om het jubileum te vieren, heeft De Lichtenvoorde zijn historie weergegeven aan de hand van teksten die in de media over de organisatie verschenen. ‘Vijftig jaar goed bezig’, luidt de pay off.

Victor Frankhuizen (red.), Zoals het was & is!, 50 jaar zorginstelling De Lichtenvoorde. Gratis aan te vragen via info@delichtenvoorde.nl of telefoon 0544-371130.

Deze pagina is een onderdeel van: