Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast

Revalideren

Zeven werkwoorden stonden centraal in de revalidatie van Aalt van de Glind. Daar kwam hij zelf eigenlijk pas achter toen hij een boek schreef over dat proces. Schrijven ging met vallen en opstaan, want een herseninfarct maakte witte vlekken op zijn grijze cellen. ‘Lezen lukte amper: al na een halve bladzijde gingen de letters schitteren.’
Het is dan ook een verhaal geworden in snelle stukjes, vanwege die snelle vermoeidheid en die dansende woorden. Aan de hand van de zeven werkwoorden (samenwerken, glimlachen, bewegen, pauzeren, relativeren, doorzetten en aanvaarden) neemt Van de Glind de lezer mee op een persoonlijke reis op zoek naar beterschap. Met citaten, anekdotes en af en toe een herinnering van vóór het infarct, toen hij de Elfstedentocht schaatste en naar Santiago de Compostella liep.
Inmiddels kan Van de Glind met twee stokken weer een kilometer lopen. Olga Commandeur schreef het voorwoord bij dit boek. Revalidatie is topsport, schrijft ze. ‘Keihard blijven oefenen, vooruitgaan, balen van tegenslag en weer opkrabbelen.’

Aalt van de Glind, Revalidatie in 7 werkwoorden, Lolita en de manke man. 2016. ISBN 978-90-55993-222. Prijs 14,95 euro.

Agile

Strategische wendbaarheid, in moderne managerstaal: agility, stelt je als organisatie in staat om daadwerkelijk snel en flexibel te ondernemen. Continu vooruitkijken en inspelen op steeds veranderende omstandigheden is ook voor zorgaanbieders van belang. In Hoe agile is jouw strategie? maakt Sjors van Leeuwen duidelijk hoe die agility vergroot kan worden. Van Leeuwen laat de lezer kritisch naar de eigen organisatie kijken en geeft vervolgens de bouwstenen voor agile ondernemen en de geheimen van een agile strategie. In de laatste twee delen van het boek geeft Van Leeuwen praktijkvoorbeelden en handvatten om zélf mee aan de slag te gaan. De sleutelfactoren? ‘Externe gerichtheid, verbindend leiderschap, zelforganiserende teams, flexibele werkprocessen en een rolling strategy. Daarmee maak je het verschil in de markt.’
Sjors van Leeuwen, Hoe agile is jouw strategie? Zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Arnhem 2016. ISBN 978-90-89653-352. Prijs 24,95 euro.

Krachtwerk

Hoop, zelfregulering en burgerschap. Dat zijn de drie pijlers onder Krachtwerk, een methodiek voor de begeleiding van mensen in achterstandssituaties. Professionals kunnen de methodiek gebruiken om mensen te ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven, waarbij ze kunnen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.
Het vertrekpunt en de focus zijn helder: de eigen krachten van cliënten, hun groeimogelijkheden en wat zij zelf het belangrijkst vinden voor hun toekomst. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de problematiek en de fundamenten onder Krachtwerk, het tweede deel behandelt het begeleidingstraject en het derde deel gaat over de voorwaarden voor een succesvolle implementatie en ‘borging’ van het methodisch werken.
Net als de methode zelf, is het boek actie- en praktijkgericht. Casuïstiek, citaten en opdrachten helpen de professional op weg. Daarbij helpt ook het online studiemateriaal dat bij het boek hoort.
Judith Wolf, Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Coutinho, tweede herziene druk. Bussum 2016. ISBN 978-90-46905-197. Prijs 29,50 euro.

Sporen

Psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught was van 1885 tot midden jaren tachtig een afgeschermde wereld. De behandeling van psychiatrische en ‘zwakzinnige’ patiënten vond plaats op een manier zoals die nu nauwelijks meer denkbaar is: grote groepen op grote afdelingen met slaapzalen, lange gangen en isoleercellen. Het historische hoofdgebouw met zijn statige architectuur vormde het decor, compleet met binnencour en kapel.
Het fotoboek Sporen van een afgeschermde wereld laat de wereld achter de gesloten deuren zien. De foto’s zijn genomen in 1989, toen het hoofdgebouw al een paar jaar niet meer in gebruik was. De afbladderende verf, de kale ruimtes en de enkele achtergebleven meubels zorgen voor een bijna mystieke sfeer. Dat contrasteert mooi met de verhalen van voormalige medewerkers, die vertellen hoe hun werk vanaf de jaren zestig veranderde en hoe de zorg steeds persoonlijker werd.
Annie van Gemert, Sporen van een afgeschermde wereld. Nijmegen 2015. ISBN 978-90-80695-870. Bestellen via annievangemert.com. Prijs 39,95 euro.

Deze pagina is een onderdeel van: