Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast

Abrona

De eerdere publicatie #hetKANanders wierp een blik op de wijzigingen in het zorgstelsel en de veranderingen die Abrona daarop doorvoerde. In #nuVerder bespreekt Filip van den Bergh wat deze veranderingen eigenlijk allemaal teweeg hebben gebracht. Zo was het voor activiteitenbegeleidster Anneke geen makkelijke periode. Na twintig jaar werd haar functie boventallig verklaard.
Ze solliciteert op een andere functie en vertelt hoe ze binnen Abrona opnieuw haar draai heeft moeten vinden. Het boek schetst ook een beeld van het werk dat maatschappelijk ondersteuners voor zelfstandig wonende cliënten doen. Als een cliënt een brief moet schrijven, stimuleren ze zijn familie hem daarbij te helpen. Als een cliënt voor overlast in de buurt zorgt, vertellen ze hoe de gemeente hem het best kan benaderen. Zo wordt de omgeving van de cliënt actief betrokken bij het zelfstandig wonen.

Filip van den Bergh, #nuVerder, Van visie naar veranderingen bij Abrona. Utrecht 2016. Gratis bestellen of downloaden via abrona.nl.

Een eigen boek

Het werkboekje Sam is ziek is gemaakt voor kinderen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn. Volgens de auteur, die ook woonbegeleidster is bij Daelzicht, is het ook goed bruikbaar, voor zieke kinderen met een verstandelijke beperking.
Sam heeft kanker en maakt dingen mee die moeilijk en verdrietig zijn. Pijn, vermoeidheid, ziekenhuisbezoeken… Sam vertelt erover en nodigt de lezer van het boekje uit ook zijn of haar verhalen te delen. Er is ruimte om te tekenen of te schrijven over gevoelens en gedachten. Hoe gaat het met je? Waar ben je bang voor? Krijg je vaak bezoek? Bij het beantwoorden van dit soort vragen kunnen kinderen hun creativiteit kwijt, ook als ze zich moeilijk in woorden kunnen uitdrukken. Er ontstaat een soort dagboek dat kinderen kan helpen hun gevoelens en gedachten te uiten. Zo wordt het lezertje de echte hoofdpersoon van het boek.

Dieuwertje Mangeng, Sam is ziek, Werkboekje ter begeleiding van een zierkteproces. Sittard, To Have & To Hold, 2016. Daretofly.nl.

Waarden

Sociologie voor de praktijk is in de eerste plaats bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs, maar biedt handvatten voor iedere sociale professional. Wat zijn waarden en waarom houden mensen zich eigenlijk aan normen? Als een leerling wordt uitgelachen omdat hij de naam van de Duitse schrijver Goethe uitspreekt als “goed hè”, wat heeft dat dan met lage en hoge cultuur te maken?
Er komt een scala aan maatschappelijke thema’s aan bod, zo ook sociale ongelijkheid. Er wordt beschreven waar de loonverschillen tussen man en vrouw vandaan komen, waarom mogelijk de clash of generations in Nederland is uitgebleven en hoe het komt dat de jeugdwerkloosheid onder migrantengroepen zo hoog is. Ook gehandicapt zijn wordt beschreven als een vorm van sociale ongelijkheid. Dankzij de vele voorbeelden en citaten is het boek een levende inleiding in de sociologie.

Klaas J. Hoekema en Siep van der Werf, Sociologie voor de praktijk. Bussum, Coutinho, 2016. ISBN 978 90 469 0520 3. Prijs 36 euro.

Cliëntenraden

Het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap onderstreept, dat mensen nooit vanwege hun handicap in hun vrijheid beperkt mogen worden. Maar in de praktijk is het best lastig om de balans te vinden tussen vrijheid en veiligheid. Speciaal voor cliëntenraden die in gesprek willen over vrijheid en vrijheidsbeperking is er een handreiking geschreven.
Aan de hand van een bijbehorend setje gesprekskaarten komen verschillende thema’s aan bod. Er staan scenario’s op beschreven die zich bij iedere woonvorm kunnen voordoen. Denk aan het inleveren van smartphones bij de leiding, een jongere die zijn verkering niet mag meenemen naar de slaapkamer of een cliënt die in de gemeenschappelijke ruimte nooit de kans krijgt zijn favoriete programma te kijken. Het streven is om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken en voor algemeen geldende regels alternatieve oplossingen te bedenken.

Irene Geerts, Praten over leven in vrijheid, Een handreiking voor cliëntenraden die in gesprek willen over vrijheid en vrijheidsbeperking. Ieder(in), in samenwerking met KansPlus, VraagRaak, LOC en LSR. Verkrijgbaar via info@lsr.nl of info@kansplus.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: