Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast

Brielse Brechtje

‘Bram, de brave broer van breiende, brouwende Brielse Brechtje’ - het vergt behoorlijk wat concentratie om dit vloeiend voor te lezen. Tongbrekende struikelzinnen is één van de 45 hersenspelletjes in dit kleurrijke boekje.
Samensteller Sandy Nibbering van Odion werkte in de dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke beperking of dementie. Door de gemengde groepen werd ze inventief in het verzinnen van hersenspelletjes die ze een jaar lang deed.
In het boek dus voor ieder wat wils. Ook voor mensen die niet meer kunnen praten, lezen of moeite hebben om hun handen te bewegen. De spelletjes doen een beroep op snelheid, concentratie, inventiviteit en geheugen, maar ze zijn vooral leuk om met elkaar te spelen.

Sandy Nibbering, Denk & doe, 45 hersenspelletjes. Purmerend Odion 2017. Prijs 10,00 euro. Bestellen via odion.nl/contact.

Dikke buik

De kennis over voorbehoedsmiddelen is gering bij meiden met een licht verstandelijke beperking. En als die er wel is, dan vinden ze het moeilijk om die ter sprake te brengen voordat ze seks hebben. Dat is een belangrijke oorzaak van onbedoelde tienerzwangerschappen bij deze meiden. Als ze zwanger zijn, vinden ze dat meestal toch leuk en besluiten ze bijna allemaal het kind te krijgen, want: ‘Als je het hartje eenmaal hebt gehoord, krijg je meteen een moedergevoel.’
Dit onderzoek onder achttien meiden en vijftien professionals door Fiom en Rutgers geeft meer inzicht in hoe de hulpverlening kan verbeteren. Vooral betere voorlichting is belangrijk, over alle aspecten: van voorbehoedsmiddelen tot kinderwens en moederschap.

Jantine van Lisdonk, Eline Dalmijn en Marianne Cense, Gewoon gezellig met zo’n buik, Tienerzwangerschappen bij meiden met een lichte verstandelijke beperking. Utrecht, ’s Hertogenbosch, Rutgers; FIOM, 2016.  Gratis downloaden: rutgers.nl of fiom.nl.

Familie

Familie en naasten zijn belangrijk in het leven van mensen met een beperking. Toch worden ze onvoldoende betrokken bij de zorgverlening. KansPlus en ’s Heeren Loo ontwikkelden een werkmethode om dit verbeteren. Daarvoor zijn visie, respect, communicatie, vertrouwen en veiligheid nodig.
Al deze thema’s bestaan uit bouwstenen. Deze kun je stuk voor stuk nalopen om op die manier de rol van de familie te verankeren in de organisatie. Zodat familie en professional elkaar kunnen aanvullen en er recht wordt gedaan aan de belangrijke rol die zij vervullen bij een goed leven voor mensen met een beperking.
Een manier om de bouwstenen te bespreken is met theatervormen. Hierbij worden typische verhalen en situaties uitgebeeld; cliënten, familie en professionals herkennen zich daar meteen in en dat brengt het gesprek op gang.

Bouwstenen voor familiebeleid, De werkmethode. KansPlus en ’s Heeren Loo 2017. Gratis downloaden: kansplus.nl en sheerenloo.nl. In gedrukte vorm voor 10 euro via de webwinkel van KansPlus.

Multidisciplinair

Rik slaat tegen zijn oren en jukbeen of tegen zijn borstkas in situaties waarin hij contact heeft met anderen. Is hij alleen, dan verwondt hij zich soms door in zijn ogen te prikken of zijn haren uit te trekken.
Rik is één van de casussen die beschreven worden in dit boek over de aanpak van zelf verwondend gedrag, waaraan veel deskundigen een bijdrage leveren. Door een multidisciplinaire aanpak nam de zelfverwonding aanzienlijk af. Belangrijk daarbij was het analyseren en aanpakken van de bronnen van stress voor Rik.
Zelfverwonding heeft een grote impact op de cliënt en zijn omgeving. Dit boek laat gedetailleerd zien hoe een intensieve aanpak dit gedrag kan verminderen of helemaal stoppen.

B. Henderikse (red.), Zelfverwonding, Diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking Utrecht, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), 2017. ISBN 978-90-818410-3-0. Prijs 35 euro. Bestellen via de webshop van het CCE.

Deze pagina is een onderdeel van: