Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning.

boeken publicaties vgn in boekenkast

Jong en blind

Zwart op wit lezen in een onderzoeksverslag wat er allemaal ‘mis’ is met je kind, kan zwaar vallen bij ouders. Soms vinden ze het pijnlijk om te lezen, een andere keer zijn ze het er niet mee eens. Een manier om dit beter te doen is ouders een nadrukkelijke rol te geven in het diagnostisch onderzoek en meer informatie op te vragen uit de omgeving van het kind.
Je in de ouders verplaatsen, is de rode draad in dit boek. Het geeft een verhelderend beeld van hoe ouders ervaren wat jij als professionele zorgverlening allemaal aan het doen bent. Het boek is thematisch van opbouw, waarbij steeds de ervaringen van ouders, inspiratie vanuit literatuur en kennis uit de praktijk terugkomen.

Irma Uijen de Kleijn en Marloes van Oort, Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind. Huizen, Koninklijke Visio, 2016. Gratis als pdf verkrijgbaar in de webshop van Visio.

Psychische klachten

Als een behandelaar vanaf het begin de nodige aanpassingen doet in de behandeling van psychische klachten bij mensen die zwakbegaafd zijn, kunnen deze prima geholpen worden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Dat is de boodschap van dit boek. Niet meteen doorverwijzen naar specialisten dus.

Een logische keuze, vinden de auteurs, want het gaat om een aanzienlijke groep waarvoor de capaciteit ontbreekt bij specialistische centra. Een kleine veertien procent van de bevolking heeft een IQ van tussen de 70 en 85. In de opleidingen tot psychiater of psycholoog is weinig aandacht hiervoor. Dit boek geeft daarom de broodnodige kennis over het vroegtijdig herkennen én behandelen van mensen met een lage intelligentie.

Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink (red.), Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Beperkt begrepen. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2017. ISBN 978-90-368-1657-1. Bestellen via bsl.nl of bij de boekhandel voor 24,99 euro.

Hybride

Laten we het eerst eens hebben over het woord ‘hybride’ in de titel van dit boek. Hybride organisaties hebben verschillende taken en identiteiten. Zoals bedrijven in de sociale werkvoorzieningen (SW). Zij voeren een overheidsregeling uit, zijn commercieel, maar hebben ook een maatschappelijke taak. Ze gaan daar heel verschillend mee om in hun strategie, blijkt uit de analyse van acht SW-bedrijven.

Door de nieuwe Participatiewet zullen de huidige SW-bedrijven verdwijnen. Toch blijven de inzichten in dit boek relevant, er ontstaan nieuwe spelers die mensen met een beperking aan werk helpen. Ook zij zijn hybride. Om te overleven is het nodig dat ze heldere strategische keuzes maken ook al is dat moeilijk door de veelvormige identiteit, zo blijkt uit deze studie.

Lieske van der Torre, Sociale werkvoorziening tussen overheid, markt en samenleving, Een studie naar de achtergronden van de strategieën van hybride organisaties. Delft, Eburon, 2016. ISBN 978-94-6301-079-5. Bestellen via eburon.nl of bij de boekhandel voor 32,50 euro.

Spin in het web

Ze is als geen ander in staat om gezondheidsproblemen en ziekte bij mensen met een verstandelijke beperking te signaleren: de verpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg. In dit document wordt consequent de vrouwelijke vorm gebruikt om recht te doen aan het grote percentage vrouwelijke verpleegkundigen met deze specialisatie. Deze kenmerkt zich door de integratie van veel kennis. Niet alleen medische, maar ook kennis over gedrag en syndromen. Ze is spin in het web van het multidisciplinaire behandelteam.
Dit expertisegebied is bijlage van het beroepsprofiel verpleegkundige. Welke kennis en vaardigheden zij moet bezitten, staat uitgebreid beschreven in dit document. Het is geschreven voor de verpleegkundigen zelf, voor cliënten, opleiders en samenwerkingspartners, zoals gemeenten.

Nellie Kolk, Expertisegebied verpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg. Utrecht, V&VN, 2016. ISBN 978-90-78995-45-6. Gratis pdf beschikbaar op venvn.nl

Deze pagina is een onderdeel van: