Achtergrond

Media

Vier interessante publicaties over mensen met een beperking en hun ondersteuning. 

boeken publicaties vgn in boekenkast

Je gaspedaal

Het hart is dirigent van vele processen in het lichaam, zoals stressregulatie. Als je weet hoe dat werkt kun je dat bewust inzetten om je ‘zijn’ te beïnvloeden. Zoals ademhalingsoefeningen om je eigen bootje in balans te brengen. Zo kom je weer in een veilige modus, bijvoorbeeld als een cliënt uit zijn dak gaat, en kun je in alle rust handelen.
Wíe je bent en wát je doet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat hebben we niet altijd in de gaten, maar het speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van de ondersteuning die een zorgprofessional biedt.
Dit boek geeft inzicht in hoe je jezelf kunt hanteren als meest waardevolle instrument in het werk. Want voor een comfortabele dienstreis moet je allereerst weten hoe de rem en gaspedaal van je lichaam werken.

Bianca Vugts-De Groot: Werken met jezelf, Over je belangrijkste instrument in de zorg. Amsterdam Boom 2017. ISBN 978-9-0244-0440-7. Prijs 17,50.

Anders leidinggeven

Van los zand een zandkasteel maken, hoe doe je dat? De klassieke, hiërarchische organisatie verdwijnt steeds meer. Daarvoor in de plaats komen netwerkstructuren met ‘wisselende contacten’ en multifunctionele teams. Denk aan de samenwerking tussen psychiatrie, huisartsen, politie en maatschappelijke opvang.
De uitdaging daarbij is kennis en motivatie van medewerkers op peil te houden. Bevlogen mensen leveren meer en betere kwaliteit en leggen de lat steeds hoger voor zichzelf. Een nieuwe manier van leidinggeven is nodig, waarbij uitgegaan wordt van de visie dat organisaties sociologische systemen zijn.
Een kant en klaar recept geeft dit boek niet. Het beschrijft wel de ingrediënten; de instrumenten, inzichten en ideeën. Maar hoe je die precies moet afwegen, mengen en bakken is voor iedere netwerkorganisatie anders.

Jaap Jan Brouwer (red.), Andere tijden, flexibel organiseren, Medewerkers binden op bevlogenheid, loyaliteit en vakmanschap. Assen Van Gorcum 2017. ISBN 978-9-0232-5582-6. Prijs 21,95.

Erkenning

‘Normale kinderen hebben gewoon hersens. Daar mist niks. Ik heb een hersen en daar mist een heel klein stukje. Zo leg ik het altijd uit.’ Janine vertelt dit in een filmpje dat hoort bij het werkpakket Beautiful me.
Het gaat over zeven belangrijke onderwerpen in het leven van jongeren met een licht verstandelijke beperking, zoals onderwijs, pesten,  en hoe ze met hun beperking omgaan. Naast filmpjes bestaat het pakket uit werkbladen om met jongeren en hun omgeving in gesprek te gaan. Deze jongeren worden vaak niet herkend en erkend in onze maatschappij. Ondersteuning, erkenning, inzicht en begrip zijn voor hen enorm belangrijk.
Dit werkpakket helpt daarbij. Maar geeft ook een beeld van deze bijzondere mensen die met veel inspanning en moeite zo zelfstandig mogelijk functioneren. Het hele pakket is op aanvraag digitaal beschikbaar.

Beautiful me. Werkpakket van ‘s Heeren Loo. Gratis aan te vragen via: beautiful.me@sheerenloo.nl.

Doodgaan

Veel boeken over doodgaan en rouw zijn gericht op kinderen. Het kan ongemakkelijk zijn deze te gebruiken voor volwassenen met een verstandelijke beperking, die veel levenservaring hebben. Ook gaan kinderboeken vaak over een fantasiewereld met metaforen als vlinders en sterren voor de dood.
Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet de vertaalslag maken naar hun eigen werkelijkheid: ‘Mamma is nu in de hemel.’ ‘Nee, mamma ligt in de kist.’ De auteur van dit boek ging dus zelf aan de slag met haar jarenlange ervaring als begeleider en verpleegkundige in de gehandicaptenzorg.
Het boek is geïnspireerd op Lifetimes door Bryan Mellonie en Robert Ingpen en heeft tekeningen van de auteur. Het schetst leven, groei en doodgaan van planten, dieren en mensen.

Sjan Schoenmaker-van den Berg, Een tijd van leven en een tijd van doodgaan. Eigen beheer 2017. ISBN 978-94-6323-078-0. Prijs 24,50. Bestellen via: www.pratenoverdoodgaan.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: