Achtergrond

Negatieve gedachten

02 juli 2013

Negatieve gedachten kunnen je aardig in de weg zitten en ervoor zorgen dat je vast komt te zitten in een bestaand patroon. Maar een aantal artikelen in deze Markant laat zien dat het ook anders kan. Hoe lastig een situatie ook kan zijn, als je je weet te bevrijden van hardnekkige gedachten, is er ruimte voor creatieve oplossingen.

De Carante Groep doet dat met het programma Doorbraak Plus. Verbeterteams kijken bij vastgelopen relaties tussen begeleiders en cliënten met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problemen naar wat wel werkt, in plaats van wat er verkeerd gaat. Dat lukt alleen als de begeleiders ‘desastreuze’ gedachten over dat het echt niet anders kan, los kunnen laten.

Antroploge Karen Wuertz deed bij ’s Heeren Loo observaties in de praktijk bij vastgelopen situaties bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en autismespectrumstoornis. Ook hier hadden begeleiders een vastgeroest beeld over de cliënten: ze konden escaleren en gevaarlijk worden. Wuertz liet de begeleiders zien dat cliënten ook nog iets anders waren dan dat: fietsenmaker, broer, of grappenmaker. Zo ontstond er ruimte voor een andere relatie.

Het lijkt gemakkelijker dan het is, denken  in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ik heb dan ook veel bewondering voor de organisaties en begeleiders die bereid zijn kritisch naar hun eigen gedrag te kijken, met als doel vastgelopen situaties te verbeteren. Misschien kunnen de voorbeelden in dit nummer anderen inspireren.