Achtergrond

Onderzoek gehandicaptenzorg op zoek naar geld

18 september 2012

Het landelijke onderzoeksprogramma naar mensen met een verstandelijke beperking loopt ten einde. De samenwerking tussen universiteiten en zorginstellingen is goed bevallen. Beide partijen pleiten voor voortzetting van de samenwerking. Dat zeggen onderzoekers en bestuurders van zorginstellingen in Markant van oktober 2012.

‘Alle vijf de consortia tonen aan dat de samenwerking veel oplevert’, zegt hoogleraar Carlo Schuengel van de VU. ‘Er liggen nu goede onderzoeken, er zijn prima onderzoekers en er is een uitstekende samenwerking met zorginstellingen.’ Ook Wil Buntinx van het Nederlandse wetenschappelijke tijdschrift NTz ziet de kwaliteit en het aantal artikelen dat hij aangeboden krijgt sterk toenemen. ‘Ik durf dan ook te stellen dat dit onderzoeksprogramma van alle programma’s voor mensen met beperkingen het hoogste rendement heeft.’

Toekomst
Vanaf het begin in 2006 was duidelijk dat het grote, landelijke programma Onderzoek voor Mensen met een Verstandelijke Beperking eindig zou zijn. VWS heeft via ZonMw 3,3 miljoen euro in het programma geïnvesteerd. De belangrijkste doelstelling was bestendiging van het onderzoek voor de toekomst, een onderzoeksattitude en een structurele samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen in de gehandicaptensector. Dat is volgens Dick Kaasjager en Marijke Mootz, die het onderzoeksprogramma namens ZonMw begeleidden, niet helemaal gelukt. Daarvoor was meer tijd en geld nodig. VGN-directeur Hans Schirmbeck ziet lichtpuntjes als het gaat om een nieuwe manier van financieren van wetenschappelijk onderzoek in het veld: ‘Het ministerie van VWS beseft dat er bij de care toch maar heel weinig middelen beschikbaar zijn, zeker in vergelijking met de cure. Ik zie iets gloeien in het haardvuur.’