Achtergrond

Tien jaar prokkelen

25 januari 2017

Mensen met en zonder beperking ontmoeten elkaar en doen nieuwe ervaringen op, waardoor uiteindelijk iedereen mee kan doen in  de samenleving. Dat is het doel van Stichting Prokkel. Dit jaar bestaat de Prokkelweek tien jaar, waarin het aantal Prokkels is gegroeid van een handvol in 2007 tot ruim vierhonderd in 2016.

Prokkel

De Prokkelweek vindt plaats van 12 tot 17 juni. Maar in januari organiseerde de stichting al regionale netwerkbijeenkomsten waar bedrijven, overheidsinstanties en zorgorganisaties samen komen en afspraken maken. ‘Het is goed om te zien dat de activiteiten in de landelijke Prokkelweek steeds meer onderdeel worden van een langer proces’, zegt Marian Geling, landelijk projectleider van Stichting Prokkel. Zo vergaderen bewoners van SWZ in Son elke maand met buurtbewoners over wat ze samen gaan doen, zoals een kofferbakverkoop of Sinterklaasfeest. Ook hebben ze een groepsapp met buurtbewoners die bij brand of een andere calamiteit snel kunnen helpen met een evacuatie van de locatie. Dit komt voort uit de Prokkelweek van enkele jaren geleden. 

Wethouder

Zo’n afspraak begint vaak tijdens een van de twaalf provinciale netwerkbijeenkomsten, die doorgaans in januari worden georganiseerd. De eerste bijeenkomst van 2017 vond plaats op 11 januari in Helmond. ‘De wethouder die de bijeenkomst opende, raakte zo geïnspireerd door de verhalen die zij hoorde, dat zij de hele bijeenkomst bleef’, vertelt Geling. ‘Zij heeft zelf ook afspraken gemaakt: zo gaat een bewoner van ORO een Prokkelstage doen bij de gemeente en de wethouder zegde toe mee te willen doen met de ProkkelSterrenslag op 12 juni. Zij wil dit strategisch inzetten: door een team samen te stellen van buurtbewoners en cliënten, leren zij elkaar beter kennen en gaan ze vaker wat samen doen.’

Dynamiek

Tien van de twaalf netwerkbijeenkomsten zijn dit jaar in gemeentehuizen en worden geopend door een wethouder. Geling heeft goede hoop dat het Helmondse voorbeeld navolging zal vinden in andere gemeenten. ‘Als de wethouder wat langer kan blijven, dan ziet hij of zij de dynamiek en raakt enthousiast. Daarom is het ook zo belangrijk dat daar cliënten en zorgorganisaties aanwezig zijn.’ Bij de netwerkbijeenkomsten gaat het immers om de ontmoeting tussen bedrijven, overheidsorganen, cliënten en zorgorganisaties.

Deze pagina is een onderdeel van: