Achtergrond

Tools voor de overstap naar werk

Leestijd: 5 minuten
22 augustus 2022

Steeds meer mensen met een beperking krijgen de kans om binnen de dagbesteding een praktijkleertraject te volgen. Of zich op een andere wijze zo goed ontwikkelen dat het mogelijk wordt om te gaan zoeken naar een werkplek in de maatschappij. Dit kan gaan om vrijwilligerswerk, maar ook om een betaalde baan. Maar in de praktijk is het soms ingewikkeld om de overstap te maken van dagbesteding naar, bijvoorbeeld een beschutte werkplek. Vaak gaat het om een parttimebaan. Dit roept vragen op wat dit betekent voor de uitkering en toeslagen van de aspirant werknemer. Vanuit het programma Simpel Switchen is in de afgelopen jaren een Toolkit ontwikkeld om deze overstap makkelijke te maken.

Mensen aan het werk

Toolkit Simpel Switchen

De Toolkit Simple Switchen is gemaakt voor gemeenten en (zorg)organisaties om een aantal drempel op de weg van dagbesteding naar werk lager te maken. Zo is de Klantreis dagbesteding naar werk bedoeld om meer inzicht en tips hoe dit proces eruit kan zien. En kan met de REKENNTOOL “uitkering naar werk” van het Nibud een vooraf een goede inschatting worden gemaakt hoe de financiële situatie er uit gaat zien. Deze tolkt bestaat op dit moment uit de volgende producten

Handreiking dagbesteding naar beschut werk

Veel mensen die de stap van dagbesteding naar (beschut) werk of omgekeerd willen zetten, worden daarin belemmerd. Hierdoor kunnen zij niet altijd meedoen op de plek die op dat moment het beste bij hen past. In de handreiking dagbesteding naar beschut werk vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij ervoor zorgen dat inwoners deze overstap op een goede manier kunnen maken. Lees meer over de succesfactoren en de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders. 

Klantreis dagbesteding naar werk

Hoe kun je het als aanbieder van dagbesteding, gemeente of werkgever mensen makkelijker maken om te switchen tussen dagbesteding en werk? In de klantreis dagbesteding naar werk staat de beleving van de ‘klant’ centraal. Voor de klantreis zijn werknemers die de overstap hebben gemaakt, werkgevers en consulenten bevraagd. Bekijk de bevindingen en de ingrediënten voor een succesvol traject.

Toolkit parttime werk

In Nederland starten jaarlijks tienduizenden mensen met parttime werken naast hun uitkering. Zij ervaren vaak onrust over hun nieuwe – onzekere – financiële situatie. Voor gemeenten is het verrekenen van parttime inkomsten naast een uitkering vaak bewerkelijk en tijdrovend. De Toolkit Parttime Werk biedt manieren om samen met de inwoner de overgang van uitkering naar parttime werk te versoepelen. In de toolkit staan makkelijk toepasbare tips en interventies die meer tijd vergen.

Uitkering naar werk berekenaar

Veel mensen ervaren inkomensonderzekerheid als een drempel om de stap van uitkering naar (meer) werk te zetten. Deze rekentool van het Nibud geeft mensen met een uitkering inzicht in wat de gevolgen voor hun inkomen zijn als zij vanuit een uitkering (meer) gaan werken. De Uitkering naar Werk berekenaar geeft dit inzicht, en houdt niet alleen rekening met de gevolgen voor de uitkering, maar ook voor andere inkomsten zoals toeslagen.

Serious game: één uur in de bijstand

Hoe voelt het om in de bijstand te zitten? En hoe zou die ervaring jouw beslissingen over deze doelgroep beïnvloeden? Met de serious game van Simpel Switchen kruipen politici, beleidsmedewerkers en -adviseurs, managers en professionals in de huid van het echtpaar Leon en Tirsa, dat door omstandigheden in de bijstand terechtkomt.  

Deelnemers ervaren hoe het is om vanuit die situaties keuzes te moeten maken (en hoe beperkt die keuzeruimte soms is) en moeten het huishoudboekje van het gezin sluitend zien te houden. Een unieke ervaring, waarbij je niet van buitenaf naar de doelgroep kijkt, maar waarbij je een uur lang zelf de doelgroep wórdt. Bekijk op welke manieren je de serious game: één uur in de bijstand kunt spelen.

Simpel Switchen

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig.  Het  Programma Simpel Switchen in de participatieketen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers)werk, beschut werk of dagbesteding is. Met of zonder (gedeeltelijke) uitkering.
 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: