Achtergrond

Toon lef

25 januari 2017

Bestuurders moeten niet dwarsliggen als het gaat om de beoordeling van de kwaliteit van hun eigen functioneren, en meewerken aan accreditatie.

Organisaties die onderdeel zijn van de proeftuinen voor het vernieuwde Kwaliteitskader geloven in kwaliteit van zorg, in de stimulans van visitatie en willen leren en verbeteren.

Een geweldige beweging. Er is gezamenlijk commitment van Zorgverzekeraars Nederland, cliëntenorganisaties en de VGN, de geest is uit de fles. De sector is zelfbewust de kwaliteit van zorg aan het verbeteren. Waarom? Omdat het om mensen als u en ik gaat. Mensen met dromen, wensen en behoeften. Krachtige, maar vaak ook heel kwetsbare mensen. Mensen die dagelijks - en vaak hun hele leven lang - leven met een beperking. Zorg en ondersteuning van anderen is een blijvende factor in hun leven.

Ik doe een oproep om een stap verder te gaan dan een kwaliteitsrapport en visitatie. Ik richt mij tot de bestuurders. Aan bestuurders worden terecht hoge eisen gesteld in de binnen- en buitenwereld. Neem de tijd voor reflectie op je eigen functioneren. De binnen- en buitenwereld volgen de bestuurder kritisch. Maatschappelijke legitimatie is gewenst.

Bestuurders, laat u de maat nemen door u te accrediteren. De accreditatie heeft de steun van VWS, NVTZ en IGZ en is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Eén van de zeven principes in de zorgbrede Governancecode 2017 is: ‘De raad van bestuur ontwikkelt permanent zijn professionaliteit en deskundigheid’.

Als bestuurders op organisatieniveau al durven kiezen voor een kwaliteitsrapport en de daarbij behorende visitatie, dan zou ik zeggen: nu ook persoonlijk lef tonen! Stop met het verzinnen van argumenten om je niet te accrediteren, zoals: ‘de NVZD accrediteert eigen leden’. Geef het voorbeeld!

Accreditatie is geen doel op zich, maar een middel. Het draagt bij aan professionalisering van de bestuurder. Vind je iets van de wijze van accrediteren? Maak dat kenbaar aan de accreditatieorganisatie. Zodat ook zij kunnen leren en verbeteren.

Deze pagina is een onderdeel van: