Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Probleemgedrag is geen diagnose of ziekte, het is een zichtbare uiting van stress en disfunctioneren die zijn oorsprong vindt in een combinatie van ongunstige persoonskenmerken, medische factoren en externe factoren. Bij consultaties voor cliënten vanuit het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) blijkt nogal eens dat die medische factoren onderbelicht blijven. Terwijl ongemak, pijn of verminderd lichamelijk functioneren juist in sterke mate de kwaliteit van bestaan en het gedrag van de cliënt kunnen beïnvloeden.

  man leunt tegen bakstenen muur en leest boek
 2. 'We moeten leren loslaten'

  Achtergrond

  Met de introductie van de Wmo moeten VG-instellingen proactief op gemeenten afstappen en laten zien wat hun cliënten nodig hebben. Dat vindt Hans van Scheijen, directeur van De Trans. ‘Zo heel anders zijn onze cliënten nou ook weer niet.’

 3. Meerwaarde voor cursist en cliënt

  Achtergrond

  Scholing van medewerkers moet een merkbaar effect hebben op het leven van cliënten. Dat is één van de eisen die Stichting Opleidingserkenningen Care (SOEC) stelt aan opleidingen in de gehandicaptenzorg. Amarant brengt het in praktijk.

 4. Praten over gevoelens

  Achtergrond

  Gevoelens herkennen en ze kunnen uiten, is dé basis van weerbaarheid. Tegelijkertijd is het voor veel mensen met een beperking moeilijk. Daarom ontwikkelde Philadelphia Het Communicatieboekje.nl.

 5. Voorzitter Rieke Samson van de commissie die seksueel misbruik in instellingen voor jeugd- en pleegzorg heeft onderzocht, wil meer onderzoek naar misbruik in de gehandicaptenzorg. ‘We hebben onvoldoende tijd gehad om mensen met een beperking zorgvuldig te bevragen. Daarvoor zijn speciale methodieken nodig’, zegt Samson.

 6. Middelengebruik komt steeds vaker voor bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Daarom hebben de instellingen voor gehandicaptenzorg Esdégé-Reigersdaal en ’s Heeren Loo samen met Brijder Verslavingszorg en het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland een leefstijltraining aangepast aan deze doelgroep.

 7. Schatkamers geopend

  Achtergrond

  Al voor de officiële lancering is de Canon Gehandicaptenzorg bezocht door driehonderd mensen die langer dan een uur op de website rondkeken. Daarnaast bleven bijna vierhonderd mensen er tussen een half uur en een uur. Dat vertelde Maarten van der Linde, lector aan de Hogeschool Utrecht, tijdens de feestelijke bijeenkomst waarop zowel de canon als het digitale museum van ’s Heeren Loo officieel in gebruik werden genomen. Samen met Teun Post, ex-Philadelphia nam hij het initiatief tot het oprichten van deze digitale canon, waarvan de VGN maatschappelijk aandeelhouder is.