Achtergrondartikelen

Actueel
 1. Gehandicaptenzorgorganisatie Pergamijn staat onder verscherpt Inspectietoezicht dankzij een eigen melding. De Raad van Bestuur zag dat er iets moest veranderen in de situatie van vier cliënten, die langdurig op hun kamer opgesloten zaten. Dat vertellen twee leden van de Raad van Bestuur. Het toezicht werd onlangs met drie maanden verlengd. ‘Dat is natuurlijk niet prettig, maar we proberen het als een kans te zien’.

 2. Werken mét en vanuit de cliënt

  Achtergrond

  In de loop der jaren is in de zorg aan mensen met beperkingen een verzameling van methodieken en benaderingen ontstaan die alle als vertrekpunt de cliënt hebben; diens vragen, wensen, problemen en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het Eigen Initiatief Model, persoonlijke toekomstplanning, Triple-C, competentiegericht werken en de methodiek Op Eigen Benen. Ook oplossingsgericht werken past in deze verzameling, zo blijkt uit het pas verschenen boek van John Roeden, GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. De auteur vindt dat de verschillende methodieken elkaar goed aanvullen. Iedere begeleider ‘stelt zijn eigen orkest met favoriete instrumenten samen, het instrument oplossingsgericht werken mengt zich prima in de klankkleur van dat orkest.’ Het boek is een vervolg op het in 2007 verschenen handboek voor psychologen en orthopedagogen. Deze nieuwe versie richt zich vooral op begeleiders.

 3. Twee miljard bezuinigen op de kwetsbaarsten in de samenleving, dat kan echt niet, vindt PvdA-kopstuk Jetta Klijnsma. Die bezuiniging is best terug te draaien, zegt ze. ‘Ik pleit voor veel meer eigen bijdragen, berekend naar draagkracht.’

 4. Cliënt wordt collega

  Achtergrond

  Ook de gehandicaptenzorg kan profiteren van de bijzondere kennis en mogelijkheden van ervaringsdeskundigen. ‘Ik heb zelf in gelijksoortige situaties gezeten.’

 5. Na eenzaamheid, ongekende vriendschap

  Achtergrond

  Hilda Veenstra (37) en Lieneke Schipper (31) hebben allebei op zichzelf gewoond met een aantal uur begeleiding per week.  Hilda maar heel even, Lieneke tot voor kort altijd. Allebei gebruiken ze hetzelfde woord om te omschrijven hoe dat was: eenzaam. Lieneke was zelfs getrouwd en kreeg een paar keer per week  begeleiding met boodschappen doen, met het beheer van haar geld en met schoonmaken. ‘Als de begeleiding weg was, ging het juist vaak fout en dan moest je er zelf uit zien te komen. Dat lukte steeds niet’, vertelt Lieneke over ‘die rotperiode’.

 6. AWBZ-zorg wordt overgeheveld en de zorg wordt kleinschaliger -daarover zijn de meeste politieke partijen het wel eens. Maar er zijn ook verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om dwangmaatregelen en het meenemen van huisdieren. De standpunten op een rij.

 7. A bigger challenge

  Achtergrond

  Hoe voorkom je dat mensen met beperkingen uit het zicht raken als zij in de samenleving wonen? Ook daar kunnen slechte omstandigheden ontstaan. Op het IASSID-congres in Halifax werd gepleit voor het ontwikkelen van indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-verdrag.