Achtergrondartikelen

Actueel
  1. AWBZ-zorg wordt overgeheveld en de zorg wordt kleinschaliger -daarover zijn de meeste politieke partijen het wel eens. Maar er zijn ook verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om dwangmaatregelen en het meenemen van huisdieren. De standpunten op een rij.

  2. A bigger challenge

    Achtergrond

    Hoe voorkom je dat mensen met beperkingen uit het zicht raken als zij in de samenleving wonen? Ook daar kunnen slechte omstandigheden ontstaan. Op het IASSID-congres in Halifax werd gepleit voor het ontwikkelen van indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-verdrag.