Nieuws

Actueel
  1. VGN-instelling ROOT ontving in oktober 2012 het SOEC-certificaat voor de opleiding Epilepsie. De leergang voldoet hiermee aan de normen die in de gehandicaptenzorg aan bij- en nascholingstrajecten worden gesteld.

  2. Verschillende zorgaanbieders van extramurale begeleiding, welzijnsorganisaties die actief zijn in de regio Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Utrechtse Heuvelrug sloten 29 november een samenwerkingsovereenkomst.

  3. Het trainingspakket is in 2012 ontwikkeld door het lectoraat ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ van Prof. dr. Petri Embregts (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in samenwerking met Dichterbij, Pluryn, JP van den Bent Stichting, Siza, ‘s-Heeren Loo, De Driestroom en Mee Gelderse Poort.

  4. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft op 28 november gezamenlijk overleg gevoerd met VNG, Actiz, VGN, Zorgverzekeraars Nederland, CG-Raad/Platform VG, NPCF, GGZ Nederland en BTN over de hervorming van de langdurige zorg. Deze partijen waren voor het eerst bij elkaar om over deze hervorming te praten.

  5. Volgens het CBS is het aandeel Nederlanders met ernstig overgewicht sinds de jaren tachtig meer dan verdubbeld. Ook de Nederlandse zorgverlener krijgt steeds meer te maken met cliënten die extreem zwaarlijvig zijn. Omdat de zorg voor deze mensen op een aantal punten echt anders is, ontwikkelde LOCOmotion, Zwaartepunt en de Obesitas Vereniging met financiering van ZonMw een website waarop veel praktische informatie is te vinden.

  6. Vorige week vrijdag bracht PvdA-Kamerlid John Kerstens een bezoek aan ’s Heeren Loo regio Zuid Holland Noord. Tijdens dit werkbezoek sprak Kerstens met zowel cliënten als medewerkers over de mogelijkheden en perspectieven die mensen met een (verstandelijke) beperking hebben. De kracht van ’s Heeren Loo ligt vooral in het ondersteunen van ontwikkeling richting zelfstandigheid van mensen met een beperking ten aanzien van wonen, werken en welzijn.

  7. Zorginstelling Koraal Groep is erg verheugd dat hun jaarverslag genomineerd is voor de Deloitte Kordes Award 2012 in de categorie Zorg. ‘Samen werken wij aan groei’ is het centrale thema van het jaarverslag 2011. In een vernieuwend videolandschap vertellen cliënten met een beperking en medewerkers over hun eigen groei. Op 11 december wordt bekend welke organisatie het beste jaarverslag heeft per categorie en wie de hoofdprijs, de Deloitte Kordes Award 2012, mee naar huis mag nemen.

  8. De (reparatiewet) Wet bestuur en toezicht treedt op 1 januari 2013 in werking (bijlage KB wet bestuur en toezicht). Dit wetsvoorstel verduidelijkt in de artikelen 297a en 297b van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor de benoeming van bestuurders en commissarissen van 'grote' stichtingen. De grootte van een stichting wordt bepaald aan de hand van het jaarrekeningrecht. Bij de vaststelling of een stichting "groot" is wordt gekeken naar de waarde van de activa, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers.