Nieuws

Actueel
  1. Vragen over Wmo en aanbesteden

    Nieuws

    Gemeenten zijn sinds juli 2006 aan de slag met aanbestedingen. In dit artikel staan antwoorden op vragen van leden over het aanbesteden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

  2. In deze aanvulling op de Handreiking Aanbesteden staan de onderdelen uit de Europese richtlijn 2004/18/EG die in het nationale recht zijn ingevoerd met het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao)

  3. Instellingen die vallen onder de werking van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) zijn verplicht huisregels op te stellen. Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bleek dat de huisregels bij Bopz-instellingen vaak ontbreken of niet aan de wet voldoen. Daarom ontvingen alle VGN-lidinstellingen onlangs de Handreiking Huisregels. Deze kan ook nuttig zijn voor instellingen die niet Bopz-aangemerkt zijn.