Nieuws

Actueel
  1. Familieleden en naasten gaan een steeds essentiëlere rol vervullen bij het wonen en begeleiden van een cliënt. In gesprek gaan met familieleden verdient dan ook volop aandacht. De 'Zorg gaat door!' geeft managers, familieraden en teamleden in vijf stappen een concrete handreiking om naasten (opnieuw) te betrekken bij de zorg. De handreiking is gericht op de verstandelijk gehandicaptenzorg.

  2. "Welke oplossingen we ook bedenken, de keuzemogelijkheid voor cliënten zullen verminderen door de bezuinigingen op het vervoer voor mensen met een beperking", aldus bestuursvoorzitter Gerard Gerding van de Gemiva-SVG Groep in een brief aan cliënten en vertegenwoordigers. De kosten van het vervoer naar dagbesteding van alle cliënten van Gemiva-SVG bedragen op dit moment 10 miljoen euro. Kosten die nu bijna volledig worden vergoed, maar waar de gehandicaptenzorginstelling vanaf 1 januari 2013 nog maar 4,5 miljoen van terug ziet.

  3. Naar schatting 25 procent van de dak- en thuislozen in Nederland heeft een lichte verstandelijke beperking. Dit blijkt uit het samenwerkingsproject ‘(On)Beperkte Opvang’ van de Federatie Opvang en ondersteuningsorganisatie voor mensen met een beperking MEE Nederland.

  4. Sinds de invoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in 2009 is het besteedbaar inkomen van chronisch zieken en gehandicapten gemiddeld 172 euro lager dan voorheen. Dat blijkt uit een analyse van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

  5. Annette Imhof is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Overijsselse zorgaanbieder Aveleijn. Imhof gaat op 1 januari 2013 aan de slag.

  6. "Iedere maatregel die we kunnen nemen ter preventie van seksueel misbruik moeten we onderzoeken." Dat zei VGN-bestuurder Jan van Hoek gister in de uitzending van EenVandaag. Hij reageerde daarmee op de stelling van Marten de Bruine, bestuursvoorzitter van Koninklijke Visio, die pleit voor een signaleringslijst voor hulpverleners die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

  7. De nieuwe koers die zorgorganisatie Dichterbij heeft ingezet, moet in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland leiden tot ‘keigoede zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking en het terugdringen van de bureaucratie. Door het mes te zetten in overbodige regeltjes en papieren rompslomp denkt Dichterbij op termijn jaarlijks zeven miljoen euro te kunnen besparen. Dat geld gaat rechtstreeks naar de zorg voor de cliënt.

  8. InteraktContour bestaat dit jaar 50 jaar. En dat is een feestje waard! Zaterdag 6 oktober vond het eerste officiële moment plaats: een concert in de IJsselhallen in Zwolle voor de cliënten van InteraktContour. Een unieke belevenis voor ruim 900 mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte.