Nieuws

Actueel
 1. Beter leven doe je samen. Dat is het motto van de campagne die zorgorganisatie Middin voert in de regio Zuid-Holland. Gedurende de campageperiode, die van 28 januari tot en met 10 februari duurt, stelt de zorgorganisatie zeven cliënten voor. Zeven verhalen van mensen met een beperking voor wie 'gewone dagelijkse dingen' niet vanzelfsprekend zijn.

 2. Om mensen met ernstige meervoudige beperkingen het leven actiever te laten beleven, ontwikkelden Heleen Bense en Marianne van Vuuren de methode Doedels. Met deze methode betrek je cliënten bij activiteiten in en om het huis, zoals ramen lappen, tuinieren en de auto wassen. Cliënten beleven hier veel plezier aan én het stimuleert hun ontwikkeling, stellen beide ontwikkelaars in een interview met Zorgwelzijn.nl.

 3. ‘Ik hoop niet dat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in februari beslist om ook gehandicapten met een zorgzwaarte van het niveau drie en vier over te hevelen naar de Wmo.’ Dat zegt bestuursvoorzitter Greet Prins van gehandicaptenzorgaanbieder Philadelphia Zorg in een interview met Zorgvisie.

 4. Screen gedetineerden in een zo vroeg mogelijk stadium op een licht verstandelijke beperking. Maar niet meteen na de aanhouding, want dat kan een vertekend beeld geven. Dat is een van de adviezen die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) doet aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie. De VGN ziet in de adviezen aanknopingspunten voor een verdere samenwerking met justitie. Dat hebben we de staatssecretaris ook laten weten.

 5. Onder de titel ‘De Gouden Driehoek’ vindt op vrijdag 15 maart a.s. het uitgestelde congres van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) plaats in Spant! in Bussum. Wij nodigen u van harte uit om het congres bij te wonen.

 6. De voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, onthult donderdag het pilotmodel van een maquette van de plenaire zaal voor blinden en slechtzienden. De maquette is in samenwerking met de Stichting Geluid in Zicht ontwikkeld.

 7. Business model canvas

  Nieuws 21 januari 2013

  Een van de belangrijkste uitdagingen in de toekomstige Wmo is het ontwikkelen van nieuwe arrangementen voor mensen met een beperking. Aanbod op maat dat mensen zoveel mogelijk in hun kracht zet, maar ook past binnen de (financiële) gemeentelijke kaders. Hoe doe je dat en wat is ervoor nodig, zijn vragen die in het platform innovatie in de Wmo aan de orde komen. Het platform heeft de mogelijkheden van het business model canvas (canvas model) onderzocht. Een model om gestructureerd en systematisch producten en diensten te ontwerpen. Een model dat ook gemeenten gebruiken in het ontwikkelen van aanbod in de Wmo.

 8. Een betere samenwerking tussen de gehandicaptenzorginstelling en de brandweer. Dat is de visie van de VGN op brandveiligheid, waarover we maandag 14 januari samen met Brandweer Nederland een bijeenkomst organiseerden. Om deze samenwerking te bevorderen, is het nodig dat de brandweer meer ruimte aan de instelling geeft voor eigen beleid. Tegelijkertijd moet de instelling de brandweer tijdig betrekken bij maatregelen om brandveiligheid te verbeteren.