Persberichten

Actueel
 1. Met een gezamenlijk ondertekend manifest luiden de VGN en Ieder(in) de noodklok over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben. Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren deze mensen als patiënt op te nemen.

 2. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil minder administratieve lasten en meer mogelijkheden om te investeren in zorgmedewerkers. Boris van der Ham, voorzitter VGN: “Daar is actie van Minister De Jonge voor nodig, maar we vinden in de Prinsjesdagstukken onvoldoende actiebereidheid terug.”

 3. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden. Deze aanpak maakt van maatwerk voor doorstromers en zij-instromers realiteit. Tijdens het congres ‘Onderwijs op maat’ maakten alle betrokken partijen uit de branches en het onderwijsveld de balans op, na een succesvolle eerste fase met toepassing van leereenheden. Er was unanimiteit over het volgende doel: een landelijke dekking.

 4. Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

  Persbericht

  Zorg- en jeugdhulppartijen willen maatwerk voor 200.000 kinderen

  Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft. Voor ruim 200.000 kinderen is maatwerk nodig. Zeven partijen van jeugdhulp en jeugd(gezondheids)zorg willen de kansen voor deze kinderen vergroten. Om dat te bereiken, hebben de ondertekenaars van dit initiatief twee vragen geformuleerd die het politieke debat over deze ‘sociale achterstand’ voeden.

 5. Tijdens een extra ledenvergadering is vandaag de door het bestuur voorgedragen Boris van der Ham (1973) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De leden stemden unaniem in met de voordracht. Van der Ham neemt de voorzittershamer over van vicevoorzitter Greet Prins. Zij nam na het vertrek van Femke Halsema het voorzitterschap tijdelijk waar.