Persberichten

Actueel
 1. Met een indringende tv- en radiospot vraagt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in de eerste twee weken van mei landelijk aandacht voor een sector die anders is. Onder het motto ‘denk een beetje aan ze’ richt de gehandicaptenzorg zich op het Nederlandse publiek. ‘In onze sector bestaat het begrip afstand niet, laat staan anderhalve meter. Onze praktijk staat juist in het teken van warme aandacht in nabijheid en knuffelen.’

 2. De eerste, voorlopige bevindingen van online registraties door zorgorganisaties wijzen uit dat bij mensen met een verstandelijke beperking meer dan de helft van de bewezen besmettingen met het coronavirus (COVID-19) voorkomt onder de 60 jaar. Deze leeftijd ligt lager dan de landelijke cijfers van het RIVM, waar de meeste besmettingen in leeftijdsgroepen boven de 60 jaar worden geregistreerd. Het aantal sterfgevallen door COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking lijkt overeen te komen met de cijfers van het RIVM. Dit in tegenstelling tot de ouderenzorg, waar het overlijdenspercentage veel hoger ligt. Daarnaast is aan de registraties te zien dat COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking ook voorkomt op jonge leeftijd (10-19 jaar).

  Coronavirus
 3. Met een gezamenlijk ondertekend manifest luiden de VGN en Ieder(in) de noodklok over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben. Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren deze mensen als patiënt op te nemen.

  wlz
 4. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil minder administratieve lasten en meer mogelijkheden om te investeren in zorgmedewerkers. Boris van der Ham, voorzitter VGN: “Daar is actie van Minister De Jonge voor nodig, maar we vinden in de Prinsjesdagstukken onvoldoende actiebereidheid terug.”

  Minister de Jonge bezoekt 't Westerhonk van 's Heeren Loo
 5. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden. Deze aanpak maakt van maatwerk voor doorstromers en zij-instromers realiteit. Tijdens het congres ‘Onderwijs op maat’ maakten alle betrokken partijen uit de branches en het onderwijsveld de balans op, na een succesvolle eerste fase met toepassing van leereenheden. Er was unanimiteit over het volgende doel: een landelijke dekking.

  Persfoto gastatelier vrouw lacht naar camera
 6. Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

  Persbericht

  Zorg- en jeugdhulppartijen willen maatwerk voor 200.000 kinderen

  Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft. Voor ruim 200.000 kinderen is maatwerk nodig. Zeven partijen van jeugdhulp en jeugd(gezondheids)zorg willen de kansen voor deze kinderen vergroten. Om dat te bereiken, hebben de ondertekenaars van dit initiatief twee vragen geformuleerd die het politieke debat over deze ‘sociale achterstand’ voeden.

  twee kinderen buigen zich over schoolwerk
 7. Tijdens een extra ledenvergadering is vandaag de door het bestuur voorgedragen Boris van der Ham (1973) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De leden stemden unaniem in met de voordracht. Van der Ham neemt de voorzittershamer over van vicevoorzitter Greet Prins. Zij nam na het vertrek van Femke Halsema het voorzitterschap tijdelijk waar.

  Foto van Boris van der Ham