Congres ‘Samen sterk voor Volwaardig leven’

09:30
17:00
Postillion Hotel Utrecht, Bunnik

De afgelopen drie jaar heeft de VGN met vele partners in de gehandicaptenzorg samengewerkt aan het versterken van de kwaliteit voor mensen met een beperking. De lancering van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg is hier een mooi voorbeeld van. Minister Hugo de Jonge geeft hier een vervolg aan met het plan Volwaardig Leven. Benieuwd hoe hij dit doet? Kom naar het congres ‘Samen sterk voor Volwaardig leven’ op woensdag 15 mei 2019 in Bunnik.

De dag belooft een interactieve dag te worden met workshops over persoonsgerichte zorg en een informatiemarkt. Het programma heeft een sleutelrol voor mensen met een beperking die langdurig en intensieve zorg ontvangen, hun naasten en professionals. De resultaten van de kwaliteitsagenda worden gedeeld en handvatten worden gedeeld om hier zelf binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan. 

U kunt zich hier aanmelden voor het congres. 

samenwerking

Met de komst van de kwaliteitsagenda in 2016 werd zichtbaar welke thema’s aandacht vroegen. Voorbeelden van thema’s zijn; versterking van zeggenschap, technologische innovaties en erkenning voor de diversiteit van mensen met complexe zorgvragen. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en hebben al grote stappen gezet: de implementatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, het ontwikkelen van kennisbundels, de masterclass Strategisch Personeelsbeleid, kennisbijeenkomsten en het vraagstuk van klantkeuzeinformatie. Dit gebeurt in samenwerking met Ieder(in), LSR, KansPlus, LFB, NVAVG, BPSW, NVAVG, IGJ, ZINL en het ministerie van VWS.