Symposium Cliënt aan zet

13:00
17:00
Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’S-HERTOGENBOSCH

Kwaliteitsverbetering voor en door cliënten in de langdurige zorgDit symposium gaat over kwaliteitsinstrumenten en de belangrijke, actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. De kwaliteit van zorgrelaties in de gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en geestelijke gezondheidszorg staat centraal. Er worden instrumenten gepresenteerd die ervaringen van cliënten in beeld brengen, door hen te laten vertellen over hun ervaringen met zorgverleners, al dan niet met behulp van cliënten als co-onderzoekers.


Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers, cliëntenraden, co-onderzoekers en bestuurders in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en geestelijke gezondheidszorg).


Doel
U maakt kennis met instrumenten die inzicht geven in de ervaringen van cliënten met hun zorgverleners en die direct bruikbare resultaten opleveren voor kwaliteitsverbetering. Bij twee instrumenten hebben cliënten of mensen met ervaringskennis een participatieve rol als co-onderzoeker of interviewer.


Inhoud
Op het symposium worden de uitkomsten van het onderzoek ‘Horen, Zien en Spreken’ (Nivel) gepresenteerd en maakt u kennis met de volgende instrumenten:
 WIEK, uit Toolbox ‘Horen, Zien en Spreken’ - Nivel
 Luister naar mijn verhaal, uit Toolbox ‘Horen, Zien en Spreken’ - Nivel
 Het verhaal als kwaliteitsinstrument - Tranzo, Universiteit Tilburg
 Experience based co-design - ESHPM, Erasmus Universiteit Rotterdam
Het onderzoek en de ontwikkeling van de instrumenten zijn gefinancierd door ZonMw.


Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Christel van Well, secretariaat Nivel, e-mailadres c.vanwell@nivel.nl.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het definitieve programma.