Vastgoed: actuele ontwikkelingen rond financiering en bekostiging

09:00
12:00

Geregeld krijgt u informatie van de VGN over de actuele ontwikkelingen rondom financiering en bekostiging van vastgoed, maar wij willen daarnaast ook graag met onze leden in gesprek hierover. Wat betekent het voor u in uw zorgorganisatie? Over welke onderwerpen maakt u zich zorgen? Wat kan de VGN daar eventueel aan doen?

Met deze insteek organiseren we op maandag 13 mei (tussen 9.30 en 12.00 uur) weer een bijeenkomst met financials en vastgoedmedewerkers (en uiteraard andere geïnteresseerden) over de normatieve huisvestingsvergoeding: wat is er de laatste jaren gebeurd, waar liggen de nieuwe risico’s (zoals de onderhandelbaarheid), hoe zit het met de verhouding ‘onderhoudskosten in ZZP en NHC’, waaruit moeten we extra duurzaamheidsinvesteringen bekostigen en tegen welke fiscale knelpunten loopt u aan? Ook het Waarborgfonds en het College Sanering komen aan de orde.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via onderstaand aanmeldformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl). Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging en het programma.